Gemeente Meerssen | Visies van de Bouwteams

Artikel Visies van de Bouwteams

Toekomstvisie
Op deze pagina vind je de visiedocumenten die door de bouwteams in het kader van de Strategische toekomstvisie / Omgevingsvisie in de afgelopen maanden zijn opgesteld.

Visies Bouwteams

Het lijkt alsof de visies van de bouwteams 3, 7 en 8 ontbreken. Echter, tijdens de eerste bijeenkomst (19 maart) toen de bouwteams werden samengesteld, hebben zich geen bouwteams gevormd onder deze nummers. Gedurende het gehele traject zijn steeds 9 teams actief geweest met de nummers 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 en 12. De bouwteams gebruiken zelf deze nummers ook. Vandaar dat de nummering niet is aangepast.