Gemeente Meerssen | Toekomstvisie en Omgevingsvisie Gemeente Meerssen: vervolgtraject

Nieuwsbericht Toekomstvisie en Omgevingsvisie Gemeente Meerssen: vervolgtraject

Gepubliceerd op: 09 juli 2024 08:40

Toekomstvisie: vervolgtraject
De gemeente Meerssen werkt aan een Toekomstvisie en een Omgevingsvisie. Daarin leggen we vast wat we de komende jaren graag willen bereiken in onze mooie gemeente. De Strategische Toekomstvisie is als het ware het kompas voor de ontwikkeling van de gemeente Meerssen op langere termijn (2035). Het gaat bijvoorbeeld over leefbaarheid, woningbouw, bereikbaarheid en zorg in Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten. De Omgevingsvisie beschrijft de koers voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving (tot 2035).

Samen met onze inwoners

We bedenken de visies niet in het gemeentehuis. In plaats daarvan gingen vanaf begin dit jaar negen bouwteams uit de bevolking aan de slag met het opstellen van een eigen visie voor de gemeente. Dit traject werd begeleid door Bureau BMC. Na diverse gezamenlijke sessies presenteerden de bouwteams op 23 mei elk een visie. Deze kun je terugvinden op www.meerssen.nl/toekomstvisie. Een groep jongeren presenteerde hun eigen Jeugdvisie.

Hoe gaan we verder?

De visies van de bouwteams vormen bouwstenen voor de nieuwe Toekomstvisie en Omgevingsvisie. Bij het maken van de visies gebruikt BMC ook andere bouwstenen, zoals de informatie die is verzameld bij gesprekken in de woonkernen, de analyse van ruimtelijk-maatschappelijke opgaven (Atlas van Meerssen), de Jeugdvisie, gesprekken met ketenpartners over ruimtelijk-maatschappelijke opgaven, interne ateliers met medewerkers van de gemeente en analyse van bestaand beleid (gemeentelijk, regionaal, provinciaal, landelijk, grens overstijgend) en sociaal-maatschappelijke en economische kenmerken en opgaven op basis van openbare data.

Met behulp van de gemene delers uit de visies van de bouwteams en alle andere bouwstenen werken we de Toekomstvisie en Omgevingsvisie verder uit. Dat doen we ook in het vervolgtraject samen met inwoners. Per bouwteam zijn één of twee vertegenwoordigers uitgenodigd mee te denken en schrijven in de volgende fase. Ook dit wordt begeleid door Bureau BMC.

Themabijeenkomst gemeenteraad

Voordat we deze bouwstenen uitwerken tot een Toekomstvisie en Omgevingsvisie is het belangrijk de gemeenteraad te informeren over de opgehaalde input en aanvullende informatie bij hen op te halen. Op deze wijze worden de Toekomstvisie en Omgevingsvisie straks ook politiek en bestuurlijk gedragen stukken. Voor dit doel organiseren we op dinsdag 27 augustus een themabijeenkomst voor de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt een bouwstenen- en uitgangspuntennotitie besproken. Je kunt deze themabijeenkomst volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Ateliersessies

Aansluitend gaan we aan de slag in het Atelier. Dit is de werkplaats van het visietraject. Hier werkt BMC met een aantal medewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van de bouwteams aan de concepten van de Toekomstvisie en Omgevingsvisie.

Tweede themabijeenkomst gemeenteraad

Na de Ateliersessies leggen we de conceptteksten van de Toekomstvisie en Omgevingsvisie voor aan de gemeenteraad tijdens een tweede themabijeenkomst op donderdag 14 november 2024 (aanvang 19.00 uur). Ook deze bijeenkomst kun je volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Afsluitende bijeenkomst bouwteams

Op woensdagavond 20 november 2024 vindt er nog een afsluitende gezamenlijke bijeenkomst plaats van alle bouwteams en de gemeenteraad.

Inspraak

Het college neemt vervolgens een besluit over het terinzage leggen van beide visies. Iedereen kan dan gedurende zes weken zienswijzen indienen (vanaf eind november). Meer informatie hierover volgt te zijner tijd. De conceptteksten delen we dan ook met onze buurgemeenten.

Vaststelling door de gemeenteraad

Na afronding van de inspraak leggen we de Toekomstvisie en Omgevingsvisie ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Dat is waarschijnlijk begin 2025.

Tijdlijn
Tijdlijn

  • 27 augustus 2024 - Eerste themabijeenkomst gemeenteraad
  • September-Oktober - Ateliersessies
  • 14 november 2024 - Tweede themabijeenkomst gemeenteraad
  • 20 november 2024 - Afsluitende bijeenkomst gemeenteraad – bouwteams
  • Eind november - Toekomstvisie en Omgevingsvisie liggen 6 weken ter inzage
  • Begin 2025 - Vaststelling door de gemeenteraad

Meer informatie

www.meerssen.nl/toekomstvisie