Gemeente Meerssen | Dinsdag 4 juni: Themabijeenkomst businesscase I&A

Nieuwsbericht Dinsdag 4 juni: Themabijeenkomst businesscase I&A

Gepubliceerd op: 21 mei 2024 11:20

Op dinsdag 4 juni 2024 is er een openbare themabijeenkomst voor de gemeenteraad over de resultaten van de businesscase 1&A. Aanvang 19.30 uur in de kantine van het bestuurscentrum. Je kunt de themabijeenkomst ook volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Programma themabijeenkomst

In de themasessie over de gemeentelijke informatievoorziening op 10 januari 2024 zijn de ontwikkelingen op thema's zoals informatieveiligheid, privacy, rechtmatigheid, transparantie en proactieve informatieverstrekking besproken. Deze thema's vragen om een betrouwbare informatievoorziening, die goed beschermd moet zijn tegen acties van kwaadwillenden.

In 2022 heeft het bureau Rijnconsult een businesscase uitgevoerd genaamd 'Businesscase en (her)inrichting Informatievoorziening en Automatisering (I&A)'. In die businesscase is onderzocht hoe de gemeente Meerssen zich kan voorbereiden op toekomstige eisen en uitdagingen. De belangrijkste conclusie van die businesscase was: "uitbesteden wat kan, zelf doen wat moet".

Op basis van die conclusie en de andere bevindingen uit de businesscase is een traject gestart om die businesscase verder uit te werken en te komen tot voorstellen over de toekomstige organisatie van een aantal gemeentelijke I&A-taken.

Tijdens deze themabijeenkomst willen we graag de bevindingen, ontwikkelingen en de impact van deze keuzes met u delen. Ook willen we graag ook andere ontwikkelingen die spelen op het gebied van de gemeentelijke informatievoorziening en de impact met u delen.