Gemeente Meerssen | Veilig en fietsvriendelijk Meerssen: we zijn goed bezig!

Nieuwsbericht Veilig en fietsvriendelijk Meerssen: we zijn goed bezig!

Gepubliceerd op: 30 mei 2024 15:15

fietshelm
Het dragen van een fietshelm vermindert de kans op ernstig hersenletsel met 60 procent en op dodelijk hersenletsel met 71 procent. Reden voor de gemeente Meerssen om op diverse manieren aandacht te vragen voor het dragen van een fietshelm. Zo hebben studenten van de Zuyd Hogeschol en het Vista-college onlangs onderzoek gedaan naar het dragen van fietshelmen. Verder steunt de gemeente de jaarlijkse Dag van de Fietshelm in Limburg in april, een initiatief van Artsen voor Veilig Fietsen in samenwerking met het HersenStrijd fonds en de provincie Limburg. Verder wordt de succesvolle helmencampagne voor Ouder & Kind, waarbij met korting goedgekeurde fietshelmen kunnen worden gekocht, verlengd tot 10 juli 2024.

Resultaten fietshelmen tellen

In onze fietsvriendelijke gemeente Meerssen heeft de gemeente recentelijk een inventarisatie uitgevoerd van het helmgebruik onder fietsers. Wij hebben dit gedaan in samenwerking met het wijkleercentrum, studenten van Vista College & Zuyd Hogeschool en HersenStrijd fonds. Met een blik op verschillende leeftijden, geslachten en fietssoorten bieden de verzamelde gegevens boeiende inzichten in het helmgebruik in onze gemeenschap.
In totaal werden 1088 mensen geteld, waarvan 321 personen (29,5%) een helm droegen tijdens het fietsen, terwijl 767 personen (70,5%) geen helm droegen. Opvallend is het verschil in helmgebruik tussen mannen en vrouwen. Van de 662 mannen die werden geteld, droegen 235 mannen (35,5%) een helm, terwijl bij de 426 getelde vrouwen slechts 86 vrouwen (20,2%) een helm droegen.


Ook binnen specifieke leeftijdscategorieën zijn er belangrijke verschillen te zien. Zo droeg slechts 13,3% van de 0-18 jarigen een helm, terwijl dit percentage bij de 18-55 jarigen op 43,7% lag. Vooral mannen tussen de 18-55 jaar lijken bewuster te zijn van het belang van helmgebruik, met 53,6% die een helm draagt.
Als we naar de fietssoorten kijken, zien we dat het gebruik van helmen bij e-bikes iets lager ligt dan bij gewone fietsen. Van de 348 e-bike avonturiers droeg slechts 24,7% een helm, terwijl bij gewone fietsen 31,8% van de 740 fietsers hun hoofd beschermden.
Dit onderzoek onderstreept het belang van bewustwording en educatie over helmgebruik, vooral onder specifieke doelgroepen zoals jongeren en vrouwen. Wel zijn deze cijfers veel hoger dan de landelijke cijfers waar het helmgebruik rond de 4 tot 8% wordt geschat. De Gemeente Meerssen zal deze gegevens gebruiken om met leuke en gepaste acties te kijken of het helmgebruik nog verder kan toenemen. We willen een hierbij een voorbeeld vormen voor andere gemeenten.

Limburg zet je fietshelm op!

Om het dragen van een fietshelm bij ouders en kinderen in Limburg te stimuleren kunnen nog tot 10 juli met korting goedgekeurde fietshelmen gekocht worden bij aangesloten fietswinkels in Limburg (waaronder Rob Smeets en JP Dieteren). De actieperiode is dus met een maand verlengd tot 10 juli 2024. De Limburg Fietshelm-campagne is een initiatief van de Provincie Limburg in samenwerking met het HersenStrijd fonds van de Universiteit Maastricht en wordt ondersteund door meerdere maatschappelijke partijen in de Provincie Limburg.

Kortingsactie fietshelmen

Om in aanmerking te komen voor de kortingsactie moeten zowel ouder als kind (3-12 jaar) in
Limburg wonen. Met een voucher heb je recht op 40 euro korting op de aanschafwaarde van twee goedgekeurde helmen, éen voor de ouder en éen voor het kind. De voucher is tot 10 juli 2024 te downloaden via www.limburgfietshelm.nl
Deze korting wordt bij aankoop meteen verrekend, zodat er geen administratieve last voor de koper is.