Gemeente Meerssen | Stand van zaken aanpak jeugdoverlast rond De WereldSter

Nieuwsbericht Stand van zaken aanpak jeugdoverlast rond De WereldSter

Gepubliceerd op: 14 juni 2024 11:35

In maart besloot de gemeente Meerssen (na overleg met de gebruikers) het terrein van de WereldSter uit de openbaarheid te halen. Het terrein is sindsdien verboden toegang voor onbevoegden. Dit deden we omdat vernielingen en intimiderend gedrag van jongeren de spuigaten uitliepen. Eerdere maatregelen hadden onvoldoende effect om dit gedrag en de overlast te beëindigen. Het sluiten van het terrein blijkt effect te hebben. De overlast is op dit moment verminderd, maar we laten niet los. Uiteraard houden we in de gaten of de overlast zich niet verplaatst naar ander plekken in de gemeente. Ook zijn we bezig met een plan voor de lange termijn.

We laten het niet los!

Afgelopen maanden werkte de veiligheidsdriehoek Politie, Openbaar Ministerie en Gemeente door aan een integrale aanpak. De politie heeft de groep jeugdigen in kaart gebracht en gaat de komende tijd gesprekken voeren.  

Langere termijn aanpak

Door deze mate van overlast is er vooral ingezet op wat er op dat moment nodig was. Maar daarnaast zijn we ook met een aantal samenwerkingspartners bezig om te komen tot een integraal plan. Daarbij staat preventie voorop en wordt gestreefd naar versteviging van de samenwerking en het betrekken van ouders en jongeren zelf hierbij. Op een later moment betrekken we mogelijk ook de buurt hierbij.

Stappen gezet

De afgelopen maanden zijn diverse stappen gezet. Deze waren dan weliswaar niet altijd zichtbaar voor de buurt, maar we hebben het niet losgelaten en waren er voortdurend mee bezig.

Belangrijk! Meld overlast altijd!


Het blijft belangrijk dat je alle overlast meldt! Politie en de gemeente hebben meldingen nodig om een dossier te kunnen vormen en eventuele maatregelen te kunnen nemen. We vragen je dan ook altijd melding te maken van overlast of (strafbare) gedragingen. Dat kan ook anoniem!

Bij acute situaties

Ben je getuige of ben je slachtoffer van strafbare feiten (vandalisme, vernielingen, intimidatie, brandstichting, drugsdeals of bedreiging) neem direct contact op met de politie, tel. 112. Het is daarbij ook belangrijk om altijd aangiften te doen als je zelf slachtoffer bent geworden.

Bij minder acute situaties

Bel de politie via tel. 0900-8844.
Let op! Maak ook achteraf melding bij de politie en de gemeente als blijkt dat er vernielingen zijn geweest. Het is dan belangrijk aangifte te doen!

Melden bij de gemeente (geen acute situaties!)

Tijdens kantooruren via tel. 14 043.
Of vul het meldingsformulier in op www.meerssen.nl

Let op! Onze Boa's werken in roosters en zijn daardoor niet 24/7 bereikbaar. Ook situaties na 22.00 uur kun je beter melden bij politie, want na die tijd zijn de boa's niet standaard in dienst.

Wil je liever anoniem melden?

Bel dan Misdaad Anoniem tel. 0800-7000 of meld het via www.meldmisdaadanoniem.nl.