Gemeente Meerssen | Maandag 3 juni: Themabijeenkomst 'Op weg naar een toekomstbestendig accommodatiebeleid'

Nieuwsbericht Maandag 3 juni: Themabijeenkomst 'Op weg naar een toekomstbestendig accommodatiebeleid'

Gepubliceerd op: 28 mei 2024 14:20

Op maandag 3 juni 2024 is er een openbare themabijeenkomst voor de gemeenteraad over het accommodatiebeleid. Aanvang 19.00 uur in de kantine van het bestuurscentrum. Je kunt de themabijeenkomst ook volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

De gemeente Meerssen werkt aan een herijking van het accommodatiebeleid. Een accommodatiebeleid dat voldoende mogelijkheden voor sport, ontmoetingen en recreatie biedt en tegelijkertijd toekomstbestendig is. Een beleid dat niet alleen aansluit bij alle wensen en eisen van nu, maar ook in de toekomst. Op weg naar dat beleid is in de afgelopen tijd volop onderzoek gedaan en zijn er analyses uitgevoerd. Zo is er een inwonersenquête afgenomen en ging de gemeente in gesprek met bewoners tijdens een speciaal inwonerspanel. Op maandag 3 juni wordt de gemeenteraad verder meegenomen in het proces en bijgepraat over de bevindingen en resultaten tot dusver.

De presentatie is in handen van Martijn Swanenvleugel en Bert Achten. Naast (burger)raadsleden is ook de verantwoordelijk wethouder aanwezig.

Programma

Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:
• Opening (19.00 uur)
• Analyse publieke opinie rondom accommodatiebeleid
• Feiten & Cijfers: financiën
• Beleidsadvies en denkrichtingen
• Planning
• Afsluiting (21.00 uur)