Gemeente Meerssen | Drukbezochte informatiebijeenkomst resultaten onderzoek Geulmonding en pilot woningscan wateroverlast

Nieuwsbericht Drukbezochte informatiebijeenkomst resultaten onderzoek Geulmonding en pilot woningscan wateroverlast

Gepubliceerd op: 07 juni 2024 11:00

WRL Logo
Bericht van WRL

Op 4 juni 2024 waren zo'n honderdvijftig inwoners uit de gemeente Meerssen aanwezig bij een informatieavond in gemeenschapshuis De Stip georganiseerd door Stichting Water-Stop.NU en Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL). Wethouder Vanessa de Rond van de gemeente Meerssen benadrukte dat water een complex en emotioneel onderwerp is, dat flexibiliteit en samenwerking vereist vanwege de grote impact en de onvoorspelbaarheid van klimaatveranderingen.

Bijeenkomst WRL Water Stop.nu

Tijdens de avond werden de resultaten van het onderzoek naar de maatregelen voor de Geulmonding gepresenteerd. Ook werd er uitleg gegeven over de pilot voor het uitvoeren van woningscans om woningen te beschermen tegen wateroverlast. Stichting Water-Stop.NU gaf een update over hun activiteiten van de afgelopen periode.

Resultaten onderzoek maatregelen Geulmonding

De afgelopen maanden is een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit en haalbaarheid van maatregelen in het Geulmondingsgebied. WRL liet het onderzoek uitvoeren door Royal HaskoningDHV en HKV en betrok ook Water-Stop.NU en omwonenden bij het bedenken van mogelijke maatregelen. WRL presenteerde de resultaten en het vervolgproces tijdens de bijeenkomst. Kijk voor meer informatie over dit onderzoek en de resultaten op de website wachtnietopwater.nl/geulmonding.

Pilot woningscan wateroverlast

In negen gemeenten in Limburg, waaronder Meerssen, start een pilot met woningscans. Een aantal woningen binnen de pilotgebieden komt in aanmerking voor een scan met advies over individuele maatregelen tegen wateroverlast. Kijk voor meer informatie over de pilot woningscans op de website wachtnietopwater.nl.