Gemeente Meerssen | Veelgestelde vragen en antwoorden

Artikel Veelgestelde vragen & antwoorden over hulp aan Oekrainse vluchtelingen

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de hulp aan Oekraïnse vluchtelingen. Vindt u hier niet het antwoord op uw vraag, stuur dan een mailtje aan: oekraine@meerssen.nl

Wat is de taak van de Veiligheidsregio? 

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) organiseert de opvang van vluchtelingen. De Veiligheidsregio brengt de locaties waar mensen kunnen worden opgevangen in kaart en matcht vraag en aanbod. 

Wat is de taak van de gemeente? 

Een projectgroep van de gemeente Meerssen inventariseert (in afstemming met VRZL) waar opvangplekken zijn of kunnen worden gecreëerd binnen onze gemeente. Daarnaast onderhouden we contacten met vluchtelingen die inmiddels in onze gemeente verblijven om te kijken om welke manier we hen kunnen ondersteunen. 

Wilt u Oekraïnse vluchtelingen opvangen?
Of heeft u ideeën om vluchtelingen op te vangen? 

Heeft u zelf mogelijkheden of ideeën? Heeft u een pand / panden die hiervoor geschikt zijn? Laat het ons weten via oekraine@meerssen.nl. We moeten deze mensen een veilige plek kunnen bieden met basisvoorzieningen om te eten, te douchen etc.

Kijk verder voor meer informatie op de website van Vluchtelingenwerk Nederland: www.nederlandvoorvluchtelingen.nl. Op deze speciale website komen vraag en aanbod samen. U kunt tevens opvang aanbieden via Takecarebnb (www.takecarebnb.org). Deze organisatie regelt vraag en aanbod voor logeerplekken, in samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA).

Moet ik de gemeente laten weten als ik vluchtelingen thuis opvang?

Vangt u mensen uit de Oekraïne privé/bij u thuis op? Laat dit dan svp even aan de gemeente weten via oekraine@meerssen.nl.

Kunnen Oekraïense vluchtelingen zich bij de gemeente inschrijven?

Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de BRP op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. De gemeente hoeft geen verblijfsrechtelijke toets te doen. Zij hebben rechtmatig verblijf op grond van de vrije verblijfstermijn van 180 dagen. Voorwaarde voor inschrijving is dat de gemeente de identiteit moet kunnen vaststellen aan de hand van een paspoort of ander identiteitsbewijs. Daarnaast moet de gemeente kunnen vaststellen dat het een persoon is met de Oekraïense nationaliteit. Meer informatie vindt u op de webpagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Inschrijving in het BRP gebeurt op afspraak. Bel voor het maken van een afspraak met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.

Hebben vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland recht op financiële ondersteuning?

De vluchtelingen ontvangen leefgeld. Actuele informatie is te vinden op de website van de SVB: https://www.svb.nl/nl/algemeen/nieuws/informatie-voor-vluchtelingen-uit-oekraine

Waar vind ik meer informatie over het opvangen van vluchtelingen? 

Informeer u goed over het opvangen van vluchtelingen. Kijk hier voor meer informatie op: takecarebnb.org (10 tips). Daarnaast is op www.nederlandvoorvluchtelingen.nl informatie te vinden over de opvang van Oekraïners. Oekraïnse vluchtelingen mogen, in tegenstelling tot andere vluchtelingen, zonder visum legaal in Nederland blijven. Het is daarom voor de meeste Oekraïners niet nodig om asiel aan te vragen. Maar ze hebben wel opvang en voorzieningen nodig. Het is nog niet duidelijk welke rechten en plichten Oekraïnse vluchtelingen straks precies krijgen. Het organiseren van opvang is daarom op veel vlakken anders dan voor andere vluchtelingen. Overheidsinstanties en hulporganisaties maken de komende tijd afspraken wie welke rol op zich neemt in deze nieuwe situatie.

Zijn er al veel opvanglocaties in de gemeente Meerssen? 

Oekraïense vluchtelingen worden inmiddels opgevangen in diverse particuliere en gemeentelijke opvangplekken (o.a. het voormalige schoolgebouw aan de Gansbaan).  

Wilt u spullen doneren? 

Stichting Sociaal Medische Hulpverlening aan Oost-Europa en Stichting Ruggesteun hebben een actie opgezet. Kijk voor meer informatie op www.ruggesteunmeerssen.nl.

Is er een meldpunt voor hulp aan dieren uit de Oekraïne? 

Dierenhulporganisaties in Nederland werken samen om hulp te bieden aan dieren die slachtoffer zijn van de oorlog in Oekraïne. De Dierenbescherming, DierenLot, IFAW en de NFDO hebben de handen ineengeslagen om één meldpunt op te zetten en hulp te coördineren. Gevluchte Oekraïners die hulp voor hun huisdieren nodig hebben kunnen bellen naar tel. 088-8113333 of mailen naar info@hulpvoordierenuitoekraine.nl. Meer informatie: www.hulpvoordierenuitoekraine.nl