Gemeente Meerssen | Financiële bijdragen kermissen / activiteiten in dorpskernen

Artikel Financiële bijdragen kermissen / activiteiten in dorpskernen

Financiele bijdrage kermissen etc
Kermissen en andere dorpsactiviteiten zorgen voor verbinding en levendigheid in dorpskernen. Iets wat de gemeente Meerssen erg belangrijk vindt. Het brengt mensen samen en zorgt voor ontspanning en gezelligheid. Op 11 april besloot de gemeenteraad voor dit jaar € 5000,- per dorpskern beschikbaar te stellen voor het stimuleren van dit soort dorpsinitiatieven. Heb jij plannen om een dergelijke activiteit te organiseren? Je kunt in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Aanvragen kun je indienen tot en met 18 juli 2024. In dit artikel lees je meer over de voorwaarden en hoe je een aanvraag indient.

Wie komt in aanmerking voor een bijdrage?

Iedereen kan een aanvraag indienen voor een bijdrage aan een dorpsactiviteit of kermis. Per woonkern (Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten) is (maximaal) € 5.000,- per initiatief beschikbaar. Omdat kermissen een culturele en traditionele waarde hebben en bewezen levendigheid in een dorpskern brengen, hebben deze de voorkeur.

Andere initiatieven met hetzelfde doel, moeten voldoen aan onderstaande voorwaarden om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Worden er meerdere geschikte aanvragen ingediend voor één dorpskern? Dan beoordelen we deze initiatieven los van elkaar aan de hand van een puntentelling. De initiatieven verdienen punten op basis van (van hoog naar lager aantal punten):

 • (het aantal) samenwerkingen met ondernemers/organisaties/verenigingen in onze gemeente.
 • Nieuwe initiatieven (niet eerder georganiseerd) krijgen meer punten dan bestaande activiteiten.
 • Bestaande activiteiten kunnen ook in aanmerking komen voor een bijdrage, als de initiatiefnemer deze aantoonbaar uitbreidt met nieuwe onderdelen.

De aanvraag die het hoogste aantal punten krijgt, komt als eerste in aanmerking voor een financiële bijdrage. Bij een gelijk aantal punten verdelen we de bijdrage over verschillende initiatieven.

Voorwaarden financiële bijdrage

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor een activiteit in Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem of Ulestraten zijn:

 • Het evenement is gratis te bezoeken.
 • Het evenement bevordert de saamhorigheid en levendigheid in de woonkern.
 • Het evenement is geschikt voor alle leeftijden, alle nationaliteiten.
 • De vergunningen (indien nodig) voor het evenement moet je zelf aan vragen.
 • Als je een bedrag aanvraagt voor een bestaand evenement, moet er door de bijdrage een aantoonbare uitbreiding van het bestaande evenement plaatsvinden.
 • Als je gebruik maakt van attracties: moeten alle attracties over een geldig certificaat beschikken, waaruit blijkt dat de attractie goedgekeurd is.
 • Als vergunninghouder van de evenementenvergunning ben jij diegene die het evenement organiseert, coördineert en verantwoordelijk is voor het verloop van het evenement.
 • Als initiatiefnemer leg je verantwoording af over het besteedde bedrag.
 • De activiteit/het evenement mag niet in strijd zijn met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Meerssen.
 • De activiteit/het evenement mag niet afwijken van bestaande regelgeving.
 • Je zorgt zelf voor de bekendmaking van het evenement.

Hoe kun je een aanvraag indienen?

Je kunt een aanvraag voor een financiële bijdrage voor een activiteit in een dorpskern indienen met dit formulier. Dat kan tot en met uiterlijk 18 juli 2024. Dien je aanvraag dus tijdig in!

Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in. Dit kan namelijk (mede) bepalend zijn voor de puntentelling en de mogelijke toekenning van de bijdrage. Je kunt een aanvraag indienen tot maximaal € 5000,- per initiatief per dorpskern. Het is natuurlijk ook mogelijk een lager bedrag aan te vragen voor jouw activiteit. Per dorpskern wordt in totaal tot maximaal € 5000,- verstrekt.

Beoordeling van de aanvragen

Alle aanvragen die op 18 juli 2024 binnen zijn, beoordeelt het College van B&W aan de hand van de puntentelling. De bijdrage kennen we toe aan de activiteit(en) die het beste voldoen aan de criteria. We informeren Initiatiefnemers uiterlijk 31 augustus over hun aanvraag.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze informatie vragen? Bel dan met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. Of stuur een e-mail aan: info@meerssen.nl.