Gemeente Meerssen | Wateroverlast in de gemeente Meerssen

Nieuwsbericht Wateroverlast in de gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 02 mei 2024 21:25

Vanavond trokken flinke regen- en onweersbuien over Zuid-Limburg. Ook in de gemeente Meerssen is op plekken wateroverlast ontstaan. Onze medewerkers zijn op pad om op verschillende locaties poolshoogte te nemen, te helpen en eventuele maatregelen te treffen. We houden ook samen met het Waterschap de diverse waterbuffers goed in de gaten. Een weggedeelte van de Korte Raarberg is afgezet in verband met schade aan het wegdek. Dit wordt morgen nader bekeken. 

Je kunt zelf helpen door ...

  • ervoor te zorgen dat kolken/putten in jouw straat vrij blijven van bladeren, takjes etc. Dit kan ook helpen om water op straat te verminderen.
  • losliggende putdeksels terug te leggen. Deze kunnen bij ondergelopen straten gevaar opleveren voor verkeer.
  • niet door ondergelopen straten te rijden. De golven die je veroorzaakt, kunnen net wateroverlast en schade veroorzaken. Ook aan je auto kan schade ontstaan.

Wat kun je verder doen bij wateroverlast?

Kijk voor meer tips over wat te doen bij wateroverlast op www.wachtnietopwater.nl.

Water op straat

De riolering kan deze heftige buien vaak niet verwerken, waardoor water op straat ontstaat. Water op straat accepteren we. Het maakt onderdeel uit van ons systeem. Het overgrote deel van de wegen
in onze gemeente zijn zo ingericht dat het water tussen de trottoirbanden wordt geborgen en dan naar het groen in de straat wordt afgevoerd.

Wie moet ik bellen bij Wateroverlast
Wie moet ik bellen?

Wateroverlast in de openbare ruimte melden

Wil je een melding doorgeven over wateroverlast in de openbare ruimte? Omgevallen bomen, afgebroken takken, ondergelopen straten, modder en dergelijke? Meld dit via tel. 14 043. Alle meldingen worden verzameld door het crisisteam. Meldingen mbt veiligheid worden als eerste opgepakt.

Wateroverlast particuliere woningen en eigendommen

Bij wateroverlast in de kelder (je moet zelf zorgen dat deze waterdicht is) of woning adviseren wij u om contact op te nemen met de verzekering. Je kunt ook de brandweer bellen. Echter: de brandweer concentreert zich in eerste instantie op de veiligheid (bijv. omgevallen bomen op straat, vrij liggende elektriciteit). Het kan dus zijn dat de brandweer u niet of niet onmiddellijk kan komen helpen. Bel alleen bij acute spoed / gevaar 1-1-2. Overige gevallen: bel 0900-0904 (wel brandweer, geen spoed)