Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 12 oktober 2023

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 12 oktober 2023

Gepubliceerd op: 22 september 2023 09:40

Op donderdag 12 oktober 2023 vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats, aanvang 19.00 uur. De vergadering vindt plaats in de bedrijfskantine van het gemeentehuis te Meerssen. Tevens kunt u de vergaderingen volgen via de livestream op www.meerssen.nl en via de lokale televisiezender Meer Vandaag.

Agenda

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 2 oktober 2023 behandeld en vastgesteld. Op 3 oktober 2023 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website www.meerssen.nl geplaatst en in week 41 op overheid.nl en de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 3 oktober 2023 bekijken op www.meerssen.nl (via het Raadsinformatiesysteem). De papieren stukken kunt u op afspraak bekijken in het gemeentehuis van Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl