Gemeente Meerssen | Meerssen: naar een dementievriendelijke gemeente

Nieuwsbericht Meerssen: naar een dementievriendelijke gemeente

Gepubliceerd op: 20 juni 2024 17:00

Bijeenkomst Regiotour Dementiezorg Meerssen
Bijeenkomst Regiotour Dementiezorg Meerssen
Mensen met dementie willen mee blijven doen in de samenleving. Samen kunnen we dat mogelijk maken. Het ministerie van VWS, Alzheimer Nederland, de VNG en Movisie nodigden gemeenten en andere betrokkenen daarom uit voor de Regiotour Dementie 2024. De focus: zinvolle daginvulling voor mensen met dementie die nog thuis wonen. Van april tot en met juni vonden de interactieve en informatieve regiobijeenkomsten plaats in alle provincies. Limburg, met als gastgemeente Meerssen, sloot de reeks donderdag 20 juni af. 

Wethouder Inge Smeets: "1 op de 5 mensen in Nederland krijgt dementie. Ook inwoners van onze gemeente. Veel van die mensen wonen thuis. We maken onze wijken daarom dementievriendelijk(er). We zorgen voor een omgeving die passend is voor mensen met dementie en hun naasten. We hebben oog en oor voor hen. We kijken naar wat iemand nog wél kan. En naar wat nodig is om actief mee te kunnen blijven doen. Daarbij sluiten we aan bij ontwikkelingen in de zorg. Het helpt als mensen in de omgeving signalen herkennen en weten hoe je hiermee omgaat. Ook daar ondersteunen we bij. Samen met professionals en ervaringsdeskundigen brengen we dit in praktijk. Ik roep alle inwoners van de gemeente Meerssen op ons daarbij te helpen. Zo blijven mensen met dementie onderdeel uitmaken van de wijk. Want in de gemeente Meerssen kan iedereen meedoen".

Dementiezorg is van ons allemaal 

Tijdens de bijeenkomst werd een filmpje vertoond van demissionair minister Conny Helder. Zij gaf daarin aan dat volgens haar dementie geen zorgprobleem is, maar een samenlevingsprobleem. Zij vindt dat gemeenten hierin een rol te vervullen hebben. 

Regiotour Dementiezorg
Regiotour Dementiezorg gemeente Meerssen
Wethouder Inge Smeets ging daar dieper op in. "Ik zou dementiezorg zo min mogelijk politiek willen benaderen, maar ik zie het als taak van de gemeente en van mij als bestuurder om mensen te stimuleren om samen iets te doen. Het mooiste zou zijn als dementie geen onderwerp meer zou zijn, maar dat iedereen daar zijn of rol in neemt.

Mensen met dementie zijn geen (aparte) doelgroep, maar horen er gewoon bij. Het is belangrijk dat zij zo lang mogelijk aan activiteiten, aan de dingen in het leven blijven deelnemen. Doen wat je al deed en dat voortzetten". 

De gemeente Meerssen geeft hier handen en voeten aan in de vorm van een concreet project en bijbehorend Actieplan. 

Drie lessen uit Meerssen

De inzet in Meerssen van inwoners, zorg, welzijn, onderwijs, onderzoek en gemeente voor een dementievriendelijke gemeente is niet onopgemerkt gebleven. Een van de krachtige punten van het project is de diversiteit aan perspectieven in de werkgroep. Dat zegt Movisie, een Nederlands landelijk kennisinstituut dat onderzoek doet naar sociale vraagstukken. 

De drie lessen uit Meerssen die zij met name noemen, zijn:

  • Een dementievriendelijke gemeente begint met een gelijkwaardige en waardige samenwerking tussen de persoon met dementie, de mantelzorger en de casemanager.
  • Met verschillende perspectieven aan tafel krijg je een breed gedragen plan dat aansluit bij de leefwereld en ook opgepakt kan worden vanuit de systeemwereld.
  • Door ruimte te geven aan denken en doen krijg je enerzijds kleine, concrete acties die gelijk opgepakt kunnen worden en anderzijds een langduriger proces waarin plannen kunnen rijpen.

Verder lezen? Op de website van Movisie staan al hun bevindingen.