Gemeente Meerssen | Agenda besluitvormende raadsvergadering donderdag 4 juli 2024

Nieuwsbericht Agenda besluitvormende raadsvergadering donderdag 4 juli 2024

Gepubliceerd op: 19 juni 2024 13:00

Op donderdag 4 juli 2024 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.00 uur. Je kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 27-06-2024
  • Raadsvoorstel Reglementen t.b.v. vergaderingen van de gemeenteraad van Meerssen – tweede versies
  • Raadsvoorstel Instellen nieuwe taakcommissie raadsbeleid gemeente Meerssen 2024
  • Raadsvoorstel Instellen nieuwe taakcommissie raadscommunicatie gemeente Meerssen 2024
  • Raadsvoorstel Vaststellen jaarstukken 2023 en bestemming resultaat 2023
  • Raadsvoorstel inzake 1e bestuursrapportage 2024
  • Raadsvoorstel Kadernota 2025-2028
  • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

Je kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Griffie gemeente Meerssen, tel: 14 - 043. E-Mail: griffiebureau@meerssen.nl.