Gemeente Meerssen | Over Meerssen beweegt!

Artikel Over Meerssen beweegt!

Logo Meerssen beweeg - blue 250 px

Met de aanpak Meerssen Beweegt! faciliteert, ondersteunt en verbindt het gemeentebestuur sporten en bewegen in de gemeente Meerssen. Onze missie is om alle inwoners van Meerssen, jong en oud met en zonder beperking, een kans te geven op een gezonde en vitale leefstijl. Bewegen is namelijk gezond. Het zorgt voor plezier en draagt bij aan (talent)ontwikkeling en ontmoeting. De aanpak van Meerssen Beweegt is vertaald naar drie speerpunten die aansluiten bij de ambities uit het nationaal sportakkoord:

Vaardig in bewegen 

De basis voor een gezond en actief leven moet gelegd worden bij onze kinderen en hun ouder. Jong geleerd is immers oud gedaan. Samen met lokale partners gaan we investeren in een gezonde omgeving van het kind waar de gezonde keuze vanzelfsprekend is. Dit om de motoriek van kinderen te verbeteren en overgewicht tegen te gaan. Wat gezondheidsachterstanden van kinderen vermindert en hen stimuleert meer te bewegen en buiten te spelen.

Iedereen doet mee

Sport en bewegen brengt mensen samen en laat iedereen meedoen. Het draagt bij aan vitale inwoners én heeft een positief effect op de leefbaarheid in de dorpen. Er komt extra aandacht voor doelgroepen die niet vanzelfsprekend mee (kunnen) doen, zoals senioren, mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt, gezinnen in armoede en statushouders. De vitaliteit en gezondheid van kwetsbare doelgroepen verbetert hierdoor en het stimuleert ontmoeting.

Vitale verenigingen 

(Sport)verenigingen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in de gemeente Meerssen. Verenigingen brengen mensen bij elkaar en laten mensen plezier beleven. Desondanks kennen verenigingen veel uitdagingen, die ook kansen bieden, als ze daarbij geholpen en ondersteund worden. Ondersteuning kan in de vorm van leden- en vrijwilligerswerving, ontwikkeling van nieuw aanbod en het beter benutten van maatschappelijke accommodaties, waardoor het bestaansrecht van verenigingen gewaarborgd blijft.

Bewegen is goed, meer bewegen is beter. Voorkom veel stilzitten.