Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 29-05-2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 29-05-2024

Gepubliceerd op: 19 juni 2024 11:50

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 29 mei 2024

Nieuwbouw kantine en kleedlokalen VV Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel Nieuwbouw kantine en kleedlokalen VV Bunde en dit voor te leggen aan de gemeenteraad.

Bijstelling I&A (Informatisering en Automatisering)-begroting en uitwerking businesscase I&A

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel Bijstellen I&A-begroting en uitwerking businesscase I&A en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 27 juni 2024.

Vaststelling meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2024-2027

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met het concept-raadsvoorstel Vaststellen meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2024-2027;
  2. het raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 27 juni 2024.