Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 13-10-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 13-10-2022

Gepubliceerd op: 19 oktober 2022 17:35

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 oktober 2022

2e Bestuursrapportage 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met voorliggende concept 2e bestuursrapportage 2022;
  2. akkoord te gaan met bijbehorend concept-raadsvoorstel.