Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 12-10-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 12-10-2022

Gepubliceerd op: 19 oktober 2022 17:35

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 oktober 2022

Programmabegroting 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. De voorliggende concept-programmabegroting voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergaderingen van 7 en 10 november 2022;
  2. akkoord te gaan met bijbehorend concept-raadsvoorstel.