Terug
Snelzoeken

Artikel College van B&W

Het college bestaat uit de burgemeester en een aantal wethouders. Samen vormen zij het dagelijks bestuur van de gemeente Meerssen. Ieder lid van het college heeft zijn eigen taakgebied. Op 24 september 2020 hebben de wethouders per direct hun ontslag aangeboden. Dat betekent dat het college momenteel wordt gevormd door de burgemeester. Elke collegevergadering wordt bijgewoond door de gemeentesecretaris. Hij is tevens algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie. Het college vertaalt het beleid van de gemeenteraad naar concrete plannen. Het college wordt voor dit doel ondersteund door de ambtelijke organisatie onder leiding van de algemeen directeur / gemeentesecretaris. Het college van b&w legt verantwoording af aan de gemeenteraad.

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz
Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Wel worden openbare notulen gemaakt. U kunt de openbare besluitenlijsten van het college van b&w raadplegen op deze website. Het college van b&w vergadert neemt beslissingen bij meerderheid van stemmen. Anders dan in de raadsvergadering mag tijdens de collegevergadering ook de burgemeester haar stem uitbrengen. Als de stemmen staken (evenveel vóór als tegen) geeft de stem van de burgemeester zelfs de doorslag.

Gemeentesecretaris Jacques Eurlings
Om doelmatig te kunnen werken, zijn de taken binnen het college van B&W onderling verdeeld (portefeuilleverdeling). Tot aan het moment van besluitvorming, beheren portefeuillehouders hun taken met een grote mate van zelfstandigheid. Besluitvorming vindt uitsluitend collegiaal plaats, dat wil zeggen met meerderheid van stemmen.


Foto's: burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz en gemeentesecretaris Jacques Eurlings