Gemeente Meerssen | Herinrichting Sint Catharinastraat

Artikel Herinrichting Sint Catharinastraat

Voor de Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat in Ulestraten is een herinrichting voorzien. De Pastoor van Eijsstraat is reeds voltooid. Op deze projectpagina lees je alles over de stand van zaken van het project en de voorlopige planning voor de Sint Catharinastraat.

Wat ging vooraf?

De Gemeente Meerssen er is heel veel aan gelegen om de (verkeers)situatie in Sint Catharinastraat duurzaam te verbeteren. In eerdere berichten kon u lezen dat in de afgelopen periode een aantal onderzoeken plaatsvonden in de Sint Catharinastraat. Dat waren onderzoeken naar de bodemgesteldheid, grondwaterbewegingen en trillingen. Deze onderzoeken waren nodig om een beter beeld te krijgen van de situatie en te achterhalen welke oplossingen mogelijk zijn. Oplossingen waarbij we streven om een eind te maken aan de ervaren overlast en hinder van geluidstrillingen. Maar door de complexe situatie is het echt noodzakelijk nog vervolgonderzoeken te doen. Voordat we iets oplossen, willen we precies weten waar de problemen vandaan komen. Zodat we ook de juiste oplossingen hiervoor kiezen. En dat neemt helaas tijd in beslag. Dat is geen leuke boodschap. Dat realiseren wij ons terdege.

Hoe nu verder?

Er ligt nu een uitgebreid onderzoeksrapport van Kragten BV en de Technische Universiteit Delft. Uit de onderzoeken blijkt dat er sprake is van een zeer complexe situatie in bodem- en grondwaterbewegingen. In het rapport wordt aanbevolen om aanvullend onderzoek te doen naar:

  • Trillingen (verkeerstrillingen of seismische trillingen).
  • Stijghoogtes grondwater en
  • Funderingsonderzoek

Deze aanvullende onderzoeken moeten inzicht geven in de invloeden die verschillende onderdelen van deze complexe situatie op elkaar hebben. Je moet hierbij denken dat we onderzoeken of trillingen erger of juist minder erg zijn bij verschillende grondwaterstanden of bij verschillende typen funderingen. De onderzoeken worden door verschillende – specialistische bedrijven – uitgevoerd. Het onderzoeken van de eventuele onderlinge relaties voert bureau Royal HaskoningDHV Nijmegen uit. Zij stellen een integraal totaalrapport op over de aanvullende onderzoeken en de eventuele relaties tussen de verschillende onderzoeken. Om een goed beeld te krijgen, moeten we de onderzoeken gedurende alle seizoenen van het jaar uitvoeren. De onderzoeken duren daarom mimimaal een jaar.

Overlast

We willen dat bewoners en ondernemers zo weinig mogelijk merken van de onderzoeken. Als wij metingen aan of in woningen gaan uitvoeren, nemen wij vooraf persoonlijk contact met jou op.

Themabijeenkomst

Omwonenden, Buurtnetwerk Ulestraten en de BCAG ontvingen een brief over de aanvullende onderzoeken. Tijdens een themabijeenkomst geven verschillende partijen voorafgaand aan de onderzoeken een toelichting. Alle belanghebbenden ontvangen hiervoor een uitnodiging. Omwonenden, het buurtnetwerk en BCAG krijgen hierover een uitnodigingsbrief. We proberen deze themabijeenkomst nog voor het zomerreces van de gemeenteraad te plannen.

Definitieve herinrichting Sint Catharinastraat

Als de vervolgonderzoeken zijn afgerond willen we zo snel mogelijk aan de slag met de definitieve herinrichting van de Sint Catharinastraat. Ook werken we aan de West-ontsluiting van Ulestraten. Via deze pagina en communicatieberichten informeren wij u over de voortgang van deze projecten.