Gemeente Meerssen | Stationstraat 5 Meerssen (woning)

Artikel Stationstraat 5 Meerssen (woning)

Gemeentelijk monument - Stationstraat 5 Meerssen
De kern van bouwmassa waartoe dit woonhuis behoorde dateert van vóór 1813 en is onderdeel van de historische bebouwingsstructuur op de hoek van Stationstraat-Beekstraat. 

Meer informatie

Voor een volledige beschrijving van dit gemeentelijke monument kun je contact opnemen met de Beleidsmedewerker Monumenten (afdeling Ruimte) via ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Nummer gemeentelijk monument: 045