Nieuwsbericht Vacature beleidsmedewerker Sociaal Team

Publicatiedatum: 27 september 2016 15.25 uur

Aan de toegang tot het Limburgse Heuvelland ligt Meerssen: een sfeervolle gemeente, met een rijke historie. De gemeente Meerssen bestaat uit de woonkernen Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten en telt ca. 19.500 inwoners. De gemeentelijke organisatie telt 116 medewerkers, onder aansturing van een drietal afdelingshoofden.

In het kader van de organisatieontwikkeling is de kwaliteit van het ambtelijk apparaat een belangrijk item. De samenleving verandert continu en dat vraagt ook van ambtenaren de kwaliteit om te blijven veranderen. De kernwaarden van de organisatieontwikkeling zijn hierbij richtinggevend voor het invullen van het vakmanschap en de aanpak voor de verdere kwaliteitsontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Deze kernwaarden zijn wij/samen, klant-/vraaggericht, flexibel en professioneel. Als resultaatgerichte organisatie bieden wij interessant en uitdagend werk dat bijdraagt aan de publieke zaak, daarnaast bieden wij veel ruimte voor initiatief en ontplooiing en hebben wij marktconforme- en flexibele arbeidsvoorwaarden.

Wij beschikken over een Sociaal Team dat een spilfunctie vervult in het realiseren van een integrale aanpak met betrekking tot cliëntvragen binnen het sociaal domein. De vragen en problemen kunnen alle levensdomeinen betreffen (bv: woonsituatie, lichamelijke functioneren, psychisch functioneren en sociaal netwerk). Als regiehouder is het Sociaal Team verantwoordelijk voor het doen opstellen van één plan voor één gezin en onderhoudt daartoe intensieve contacten met alle in het sociaal domein werkende instellingen en informele zorg.

Daarvoor zijn wij op zoek naar een:

Beleidsmedewerker Sociaal Team (m/v) (0,5 fte)

De beleidsmedewerker heeft als taak om alle beleidsontwikkelingen te implementeren en borgen binnen het sociaal team. Gezien de zwaarte van de functie dient de functionaris al ervaring te hebben opgedaan met het implementeren van beleidsontwikkelingen op een van de volgende terreinen:

 • de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO);
 • de Geestelijke Gezondheidszorg dan wel;
 • de Jeugdhulp.

Sollicitanten worden nadrukkelijk gevraagd om in de sollicitatiebrief aan laatstgenoemd ervaringsaspect voldoende aandacht te schenken.

Wat gaat u doen?

De taakinhoud in hoofdlijnen:

 • belast met de implementatie van beleidsontwikkelingen binnen het sociaal team;
 • bewaakt de kwaliteit en zorgt voor het verbeteren van de werkprocessen en dienstverlening binnen het sociaal team;
 • verantwoordelijk voor het opstellen c.q. wijzigen van verordeningen en verstrekkingenboek, kernassortiment e.d. naar aanleiding van beleidswijzigingen;
 • verantwoordelijk voor de coördinatie, uitvoering en verwerking van diverse meetbare kwaliteitsindicatoren;
 • signaleert knelpunten in relatie tot de organisatie en of het beleid en neemt initiatieven tot verbetering en/of aanpassingen;
 • onderkent nieuwe ontwikkelingen t.a.v. het beleidsterrein van de WMO en aanpalende beleidsterreinen.

Wat vragen wij?

 • een HBO-opleiding;
 • ruime ervaring als beleidsmedewerker op meerdere aandachtsvelden binnen het sociaal domein;
 • een initiator, die geïnteresseerd is in nieuwe kennis en informatie en die nieuwe inzichten toepast in de praktijk;
 • een besluitvaardig persoon die binnen de eigen bevoegdheden beslissingen durft te nemen, doortastend is, weet te stimuleren en draagvlak te creëren;
 • iemand die vasthoudt aan de organisatiedoelstellingen en feedback geeft over het beleid als dit moet worden bijgesteld;
 • realiseert datgene wat afgesproken is;
 • iemand met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Wat bieden wij?

 • indicatief is de functie ingedeeld in functiefamilie beleidsadvisering met bandbreedte D (salarispeil per 1-1-2016 maximaal € 4.105,-) op basis van een fulltime dienstverband;
 • definitieve waardering is afhankelijk van een nog af te ronden functiewaarderingstraject;
 • prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reageren, meer informatie of solliciteren?

Heeft deze advertentie uw belangstelling? Solliciteer dan vóór 11 oktober 2016 online via www.igom.nl en richt uw brief en c.v. aan:

Gemeente Meerssen,
t.a.v. mevr. I. Erdkamp
Postbus 90
6230 AB Meerssen

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 31 oktober en 1 november 2016.

Heeft u behoefte aan meer informatie?
Neem dan contact op met Kalita Roosen, coördinator Sociaal Team: telefoon 043-3661657.