Nieuwsbericht Uitspraken Centrale Raad van Beroep geen gevolgen voor hulp bij het huishouden gemeente Meerssen

Publicatiedatum: 24 juni 2016 10.30 uur

Op 18 mei 2016 deed de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een aantal uitspraken over hulp bij het huishouden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze uitspraken hebben géén gevolgen voor het beleid dat de gemeente Meerssen hanteert met betrekking tot hulp bij het huishouden.

Hulp bij het huishouden was, is en blijft in onze gemeente gewoon beschikbaar. Deze hulp is in de gemeente Meerssen een zogenaamde maatwerkvoorziening. De zorgconsulenten van ons Sociaal Team bekijken tijdens een keukentafelgesprek bij u thuis sámen met u welke hulp en hoeveel hulp u nodig heeft. Op basis hiervan en de 'richtlijn indicatiestelling hulp bij het huishouden' wordt vervolgens vastgesteld hoeveel hulp u krijgt. U ontvangt hiervan een toekenningsbeschikking. Het beleid van de gemeente Meerssen hoeft hiermee niet te worden aangepast.