Nieuwsbericht Nieuw subsidiebeleid beloont initiatief en vernieuwing

Publicatiedatum: 17 juni 2016 11.50 uur

Toekomstbestendig
Van 15 juni t/m 27 juli kunt u reageren op het nieuwe concept-subsidiebeleid voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Het nieuwe subsidiebeleid is tot stand gekomen via meedenkbijeenkomsten met verenigingen en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Meerssen. Zij zijn inmiddels over het nieuwe subsidiebeleid geïnformeerd. Het nieuwe subsidiebeleid is niet van toepassing op sportverenigingen. Voor hen geldt het gemeentelijke accommodatiebeleid.

Toekomstbestendige, krachtige verenigingen
Centrale vraag bij de herijking van het gemeentelijke subsidiebeleid was: hoe krijgen we in de gemeente Meerssen toekomstbestendige, krachtige verenigingen? Ledental - gebaseerd op actief lidmaatschap van mensen die in de gemeente wonen - speelt daarbij een grote rol. Een nieuwe verdeelsleutel bepaalt op basis daarvan het subsidiebedrag.

Extra bijdrage voor jonge leden 
In het kader van toekomstbestendigheid en het stimuleren van culturele vernieuwing krijgen verenigingen een extra bijdrage voor leden tot 18 jaar. Gelden voor soortgelijke activiteiten, bijvoorbeeld Sinterklaasactiviteiten – worden voortaan gelijk verdeeld. Verenigingen met  minder dan twintig leden, kerkgerelateerde verenigingen, koren, toneelgroepen en schilderclubs e.d. krijgen in de  toekomst geen structurele subsidie meer van de gemeente Meerssen.

Verruiming incidentele subsidies
Voor verenigingen die op grond van het nieuwe beleid niet meer voor structurele subsidie in aanmerking komen, worden de mogelijkheden voor incidentele subsidies verruimd. Tonen van initiatief en vernieuwing vormen belangrijke criteria bij de toekenning van incidentele subsidies.

Verruiming aanvraagtermijn
De termijn voor het indienen van aanvragen wordt verlengd. Met ingang van volgend jaar moeten verenigingen en vrijwilligersorganisaties hun aanvragen uiterlijk 1 juli indienen (voorheen was dit 1 april).

Belavond wethouder
Op dinsdag 28 juni houdt wethouder Berry van Rijswijk een belavond over het gemeentelijke subsidiebeleid. U heeft dan de mogelijkheid vragen te stellen aan de wethouder en zijn team. Zij zijn van 19.00 -21.00 uur bereikbaar via telefoon 043-3661638.

Meer informatie inspraak