Nieuwsbericht Nationaal hitteplan actief

Publicatiedatum: 24 augustus 2016 09.55 uur

Hitteplan
De komende dagen wordt het erg warm. Daarom is in overleg met het KNMI besloten om in onze provincie het hitteplan te activeren. Basisscholen, kindercentra (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, en buitenschoolse opvang), apothekers, huisartsen en WMO-loketten worden door de GGD geïnformeerd  over hoe om te gaan met hitte en welke maatregelen ze kunnen nemen.

Op de hittepagina van de GGD en op de pagina van het RIVM staan hittetips en extra informatie.