Nieuwsbericht Lintjesregen in de gemeente Meerssen

Publicatiedatum: 28 april 2016 09.00 uur

Lintje
Op dinsdag 26 april 2016 reikte loco-burgemeester Guido Houben in het kader van Lintjesdag Koninklijke Onderscheidingen uit aan:

 • de heer Arnold Jetten uit Moorveld/Geulle - Lid in de Orde van Oranje Nassau
 • mevrouw Lies Heimsoth-Hakemulder uit Geulle - Lid in de Orde van Oranje Nassau
 • de heer Jean Thomissen uit Bunde - Ridder in de Orde van Oranje Nassau
 • mevrouw Els Thomissen-Rompelberg uit Bunde - Lid in de Orde van Oranje Nassau

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De heer A.G.M. (Arnold) Jetten uit Moorveld, Geulle

Lintjesdag 2016

Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • De heer Arnold Jetten (71) was medeoprichter van Jeugdvereniging Op de Berg in Moorveld/Geulle. Van 1975-1993 was hij bestuurslid/secretaris van deze vereniging. De decorandus heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het eigen verenigingsgebouw. Daarnaast was hij actief bij de organisatie van activiteiten van de jeugdvereniging.
 • De heer Jetten was van 1975-1993 bestuurslid van het Oranje Comité Geulle. Hij was medeorganisator van het jaarlijkse Koninginnedagprogramma. Van 1975- 1993 was hij actief als vrijwilliger bij de Buurtvereniging Waalssen.
 • Van 1981-1991 was de decorandus bestuurslid/secretaris van Harmonie Sint Caecilia in Geulle.  De harmonie telde destijds 170 leden. Sinds 1991 is de heer Jetten vrijwilliger bij de harmonie. Hij is nog steeds betrokken bij uiteenlopende fondsenwervingsacties. Hij verricht daarnaast regelmatig hand- en spandiensten bij optredens van de harmonie.
 • Sinds 1985 is Arnold Jetten collecte-coördinator van het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton in Moorveld.  Van 2012-2015 was de decorandus actief bij de Stichting Te Voot in Moorveld en bemande hij de stempelpost. Sinds 2012 is de heer Jetten penningmeester van de vereniging De Zonnebloem afdeling Geulle. Hij organiseert activiteiten en begeleidt de deelnemers. Arnold Jetten zet zich eveneens actief in bij de verkoop van loten.

Mevrouw L. (Lies) Heimsoth-Hakemulder uit Geulle

Lintjesdag 2016

Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • Mevrouw Lies Heimsoth-Hakemulder (72) was van 1974-2007 actief lid van de ouderraad van Basisschool In 't Riet in Geulle. De decoranda was medewerker in het documentatiecentrum en leesmoeder. Daarnaast verzorgde zij ruim 30 jaar de maaltijden tijdens de schoolkampen.
 • Van 1975-1990 was mevrouw Heimsoth-Hakemulder actief als vrijwilliger bij de scoutinggroep Meerssen. Ze vervulde een actief ondersteunende rol bij de activiteiten en tijdens de kampdagen.
 • Sinds 1982 is de decoranda lid en penningmeester van Vrouwenbond Sint Apollonia. Ook was zij langdurig actief als (niet-geïnstalleerd) secretaris. Bovendien is zij intensief betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Vrouwendag op 8 maart.
 • Sinds 1985 is Lies Heimsoth-Hakemulder vrijwilliger bij de Stichting Gäölse Jeugdcarnaval De Bökskes in Geulle. Zij vervult een voorbereidende en ondersteunende rol tijdens drie grote carnavalsevenementen in Geulle. Als beeldend kunstenaar ontwerpt en maakt zij daarnaast onbezoldigd de jaarlijkse penningen voor prins carnaval en de jeugdprins met hun gevolg.  Zij vervaardigt tevens regelmatig vrijwillig kunstwerken voor bijzondere plaatsen, zoals bijvoorbeeld het kruisbeeld op de Markt van Geulle of bij speciale gelegenheden zoals jubilea.
 • Mevrouw Heimsoth-Hakemulder was van 1999-2015 collectant van de Hartstichting en de Brandwonderstichting.

De heer J.H.M. (Jean) Thomissen uit Bunde

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

 • Jean Thomissen (74) is mede-oprichter van de Stichting Bunde Promotion. Van 1981-1992 was hij penningmeester en van 1985-1992 voorzitter van deze stichting. De stichting organiseerde vele evenementen en sponsoractiviteiten. Het opgehaalde geld kwam ten goede aan diverse goede doelen binnen de gemeente Meerssen.
 • Van 1989-2001 was de heer Thomissen penningmeester van de Stichting Jan Baptist. Van 2001-2015 was hij penningmeester van het schoolbestuur van de Jan Baptistschool in Maastricht: een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Bovendien was decorandus lid van de Oudercommissie en medeorganisator van de schoolfeesten.
 • Van 1993-2002 was de heer Thomissen penningmeester van de Golfclub Maastricht.
 • Van 1999-2010 was de decorandus lid van de Raad van Commissarissen van Woningstichting Meerssen.
 • Sinds 2002 is de heer Thomissen penningmeester en vrijwilliger bij de Stichting Synagoge Meerssen. Hij is medeverantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud. Verder fungeert decorandus als gastheer tijdens de vele culturele evenementen die in de synagoge worden gehouden en verricht hij hand- en spandiensten.
 • Sinds 2009 is de heer Thomissen lid van de Centrale Cliëntenraad van Radar: een regionale instelling op het gebied van zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking.  De decorandus is lid van diverse commissies en neemt deel aan de provinciale werkgroep in samenwerking met de stichting Samenwerkende Ouderenverenigingen Limburg.
 • In 2010 was de heer Thomissen mede-oprichter van de Stichting Mentorschap in Limburg. Deze stichting koppelt mentoren aan mensen met een verstandelijke beperking. Van 2010- 2014 was de heer Thomissen penningmeester van de stichting. De decorandus is nu nog altijd betrokken als bestuurslid.
 • Sinds 2011 is de heer Thomissen penningmeester van de stichting MijnGeld in Heerlen. Deze stichting ondersteunt cliënten die hun financiën niet zelf kunnen regelen en koppelt bewindvoerders aan cliënten.
 • In de jaren '70 was de heer Thomissen raadslid van de voormalige gemeente Bunde.
 • Verder was hij mede oprichter van Hockey Vereniging Meerssen en bezorgde hij maaltijden voor Tafeltje-dek-je.

Mevrouw M.H.E. (Els) Thomissen-Rompelberg uit Bunde

Lintjesdag 2016
De heer en mevrouw Thomissen

Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • Els Thomissen-Rompelberg (70) was van 1989-1997 vrijwilliger bij de Jan Baptistschool in Maastricht, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Zij hielp bij o.a. schoolfeesten, kerstfeesten en de handwerklessen.
 • Sinds 2001 is decoranda mentor en mantelzorger van een naaste en fungeert zij namens deze persoon als aanspreekpunt voor diverse organisaties.
 • Van 2001-2014 was mevrouw Thomissen lid van de Cliëntenraad van verpleeghuis De Zeven Bronnen in Maastricht. Sinds 2001 is zij vrijwilliger in verpleeghuis De Zeven Bronnen. Zij fungeert als activiteitenbegeleider bij het bloemschikken, helpt bij het serveren van de maaltijden en verricht hand- en spandiensten.

Foto's: Karel Curvers, Meer Vandaag