Nieuwsbericht Informatie over gebruik rubbergranulaat op kunstgrasvelden

Publicatiedatum: 07 oktober 2016 13.55 uur

Op woensdag 5 oktober heeft het TV-programma Zembla aandacht besteed aan het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Volgens een aantal deskundigen dat in het programma aan het woord kwam, is een bepaalde stof in deze rubberkorrels mogelijk kankerverwekkend.

Kunstgras

Ook enkele kunstgrasvoetbalvelden in onze gemeente zijn met rubbergranulaat bestrooid. We begrijpen dat dit onrust en vragen oproept bij de gebruikers. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft inmiddels via de Vereniging Sport en Gemeenten laten weten dat er geen reden is om op dergelijke velden te stoppen met sporten, omdat er tot op heden geen aangetoonde gezondheidsrisico's zijn. 

Inmiddels zijn diverse onderzoeken opgestart. De resultaten zullen naar verwachting begin 2017 bekend zijn. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet.

Mededeling RIVM van 6 oktober 2016