Nieuwsbericht Brochures Minimaregelingen en Bijzondere Bijstand 2016

Publicatiedatum: 25 april 2016 13.00 uur

Sociale zaken Maastricht-Heuvelland
Minimaregelingen

In de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul hoeft niemand aan de kant te staan. Ook niet als het gaat om meedoen in de maatschappij. Als u een uitkering of een minimuminkomen heeft, kunt u een aanvraag indienen in de gemeente waar u woont voor een tegemoetkoming in de kosten van culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten. De regelingen zijn per gemeente verschillend. Meer informatie leest u in de nieuwe brochure 'Minimaregelingen 2016' van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Brochure Minimaregelingen 2016

Bijzondere Bijstand

Iedereen heeft wel eens extra kosten. Vaak als gevolg van een bijzondere situatie. Soms kunt u die kosten slechts gedeeltelijk of helemaal niet betalen, omdat u bijvoorbeeld een uitkering heeft, een minimuminkomen of omdat het om zeer hoge bedragen gaat. Misschien komt u dan in aanmerking voor een vergoeding op grond van de Participatiewet (Pw). Deze vergoeding heet bijzondere bijstand. Meer informatie leest u in de nieuwe brochure 'Bijzondere Bijstand 2016' van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Brochure Bijzondere Bijstand 2016

Vragen?

Informatie over deze regelingen vindt u op www.socialezaken-mh.nl.
Of bel 14 043 (vraag in het spraakmenu naar 'Maastricht') (op werkdagen van 9.00-17.00 uur).