Nieuwsbericht Adviesraad Sociaal Domein

Publicatiedatum: 07 september 2015 16.05 uur

het Wmo-platform adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijke Wmo-beleid. Per 1 januari 2015 heeft de gemeente er een groot aantal taken bij gekregen op het gebied van zorg, jeugd en werk. Dat betekent dat ook het Wmo-platform zich gaat bezighouden met een veel breder terrein. De naam is dan ook per 1 januari 2015 verandert in 'Adviesraad Sociaal Domein'.

Wilt u meer lezen over de Adviesraad Sociaal Domein.