Artikel Sociaal Team

Hebt u een zorgvraag? Heeft u problemen met de opvoeding van uw kinderen? Wilt u een hulpbehoevende buur of een familielid helpen? Heeft u interesse in vrijwilligerswerk? Met dit soort vragen kunt u terecht bij het sociaal team. Binnen dit team slaan verschillende professionele medewerkers van gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties de handenin een om zorg en ondersteuning dichtbij de inwoners beter te organiseren.

Het Sociaal Team vormt uw toegangspoort tot de juiste weg!

Sociaal Team

Sociaal Team (voorheen ZorgLoket)
telefoon 14 043 (kies optie 2), op werkdagen van 08.30-12.00 uur
's middags uitsluitend bij spoedgevallen.
of e-mail: sociaalteam@meerssen.nl.
Buiten kantooruren kunt u in dringende situaties rondom de zorg voor kinderen
bellen met telefoon 088 0072990 (Team Spoedeisende Hulp).
Voor een vertrouwelijk gesprek kan iedereen 24 uur per dag bellen met
Sensoor Telehulpverlening Limburg, telefoon 045-5719999.

Vragen over wonen, zorg en verblijf in een instelling (bijvoorbeeld verpleeghuis)
Bel met het Centrum Indicatiestelling Zorg
elke werkdag tussen 08.00-18.00 uur: telefoon 088-7891000
vanuit het buitenland: telefoon 0031-887891099
e-mail: info@ciz.nl

Vragen over verpleging of verzorging thuis
Neem contact op met uw zorgverzekeraar