Gemeente Meerssen | Toekomst ontmoetingsplek Bunde

Nieuwsbericht Toekomst ontmoetingsplek Bunde

Gepubliceerd op: 17 juni 2021 11:25

Ontmoetingsplek Bunde
Op dinsdag 8 juni 2021 was de jaarlijkse openbare themabijeenkomst voor de gemeenteraad over het jeugdbeleid openbare ruimte. Tijdens deze presentatie werd ook uitgebreid stilgestaan bij de toekomst van Ontmoetingsplek Bunde. Er werd gesproken over het voornemen van het college van B&W om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een ontmoetingsplek op het meest noordelijk deel van het Amicitasterrein in Meerssen West (grenzend aan de kern Bunde).

Gesprek direct betrokken partijen

Het college vindt het belangrijk om inwoners, jongeren, gebruikers van een terrein of anderzijds betrokken partners persoonlijk te spreken over dit onderwerp. Daarom gaat verantwoordelijk wethouder Wim Kemp in gesprek met direct betrokkenen (direct omwonenden en gebruikers van het terrein) over de voorgenomen plannen. Daarvoor zijn er uitnodigingen gestuurd naar direct omwonenden (mensen die op zicht- en/of hoorafstand van de voorgenomen locatie wonen), gebruikers van het terrein en leden van het buurtnetwerk Bunde.

Extra bijeenkomst voor breder publiek

Gezien de belangstelling voor het onderwerp heeft verantwoordelijk wethouder Wim Kemp besloten om óók een bijeenkomst voor breder publiek te organiseren.

Datum: maandag 5 juli 2021
Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)
Locatie: Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt een geschikte locatie gekozen. Deze laten wij u na uw aanmelding weten. Uiteraard nemen we bij de inrichting van de bijeenkomst de coronamaatregelen in acht.

Aanmelden extra bijeenkomst

In verband met de coronamaatregelen dient u zich aan te melden. U kunt zich aanmelden t/m uiterlijk 27 juni via info@meerssen.nl onder vermelding van 'extra bijeenkomst potentiele ontmoetingsplek Amicitasterrein 5 juli 2021.' Graag hierbij uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en uw relatie tot de potentiele ontmoetingsplek bij uw aanmelding doorgeven. Ook aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 20 personen deelnemen. We streven in ieder geval naar een goede afvaardiging van alle betrokken partijen.

Meer lezen?

Kijk dan op deze pagina.