Gemeente Meerssen | Bunde krijgt weer ontmoetingsplek voor jeugd

Nieuwsbericht Bunde krijgt weer ontmoetingsplek voor jeugd

Gepubliceerd op: 17 juli 2020 09:05

Jeugdontmoetingsplek Bunde

Het college van B&W heeft besloten om in de kern Bunde weer een ontmoetingsplek voor de jeugd te realiseren en het voormalig trapveldje aan het Heiveldterrein (gedeeltelijk) te herstellen. De realisatie vindt na de zomervakantie plaats (medio september). Bij de realisatie houdt het college zoveel mogelijk rekening met de ontvangen reacties en wensen. Zo zijn de inwoners eind 2019 gevraagd hun ervaringen met de ontmoetingsplekken in Meerssen te delen. Hierop ontving de gemeente maar liefst 140 reacties. Ook heeft de gemeente gesproken met professionals zoals beleidsambtenaren, politie, BOA's, jeugd- en straatcoaches. Daarnaast is de gemeente het gesprek aangegaan met direct omwonenden van de nieuwe locatie aan het terrein Heiveld. Momenteel heeft Bunde geen ontmoetingsplek. Het uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is echter dat iedere kern in de gemeente Meerssen een ontmoetingsplek heeft.

Melden, meedenken of meedoen?

Wethouder Marly Heusschen (o.a. Jeugd en Welzijn): "Wij vinden het heel belangrijk dat de jeugd in elke kern zijn eigen plek heeft. Net zo belangrijk vinden wij het om te weten wat er leeft en speelt op straat. Dan kunnen wij ook tijdig, beter en meer gericht actie ondernemen. Voelt u zich als inwoner betrokken bij het onderwerp of de doelgroep en wilt u hier actief aan bijdragen, dan horen wij dat graag!" Stuur een bericht naar onze gemeentelijke contactpersoon Bibi Pasmans, bereikbaar via bibi.pasmans@meerssen.nl. Zij neemt dan contact met u op.

Informatie

De gemeente houdt de direct omwonenden van de nieuwe ontmoetingsplek in Bunde op de hoogte van de ontwikkelingen. Bent u benieuwd naar het evaluatierapport over de ontmoetingsplekken in Meerssen? Lees dan hier verder. Op 16 juni jongstleden vond een openbare themabijeenkomst plaats, waarin het evaluatierapport centraal stond. Tijdens deze bijeenkomst werden onder andere de uitkomsten van de evaluatie, de bijbehorende conclusies en (beleids)aanbevelingen besproken. Mocht u deze themabijeenkomst niet hebben bijgewoond dan kunt u voor een samenvatting terecht op www.meerssen.nl onder 'Jeugd en WMO' - respectvol samenwerken.