Artikel Onderzoek Wmo

Vragenlijst Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) regelt de ondersteuning van mensen die langdurig zorg nodig hebben. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving en zelfstandig kunnen blijven wonen.

Vragenlijst

Om te onderzoeken hoe u de Wmo in onze gemeente ervaart, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een korte vragenlijst samengesteld. U heeft hierover onlangs een brief ontvangen. De vragenlijst wordt in heel Nederland gebruikt om de ervaringen van Wmo-gebruikers vast te stellen. De vragen gaan over uw ervaringen, de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en het effect hiervan op uw leven. U kunt de vragenlijst tot 25 mei 2018 invullen. Als u de vragenlijst digitaal wilt invullen, klik dan op onderstaande knop. Houd uw inlogcode bij de hand. Deze vindt u in de brief die u heeft ontvangen. Het invullen duurt maximaal 10 minuten.

Vragenlijst Wmo invullen

Vragen?

Het onderzoeksbureau van de gemeente Maastricht voert het cliënttevredenheidsonderzoek uit voor de gemeente Meerssen. Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via telefoonnummer (043) 350 4040 of onderzoekenstatistiek@maastricht.nl. Zij helpen u graag verder.

Hartelijk dank voor uw medewerking!