Gemeente Meerssen | werkgroepen adviesraad sociaal domein

Artikel werkgroepen adviesraad sociaal domein

Om hun nieuwe, zeer omvangrijke taak goed te kunnen uitvoeren, is de Adviesraad verdeeld in vier werkgroepen:

Werkgroep Wmo

mevrouw M. Koster
de heer J. van Dongen

Werkgroep Jeugdzorg

mevrouw M. van de Poel- De Macker
de heer M. Walthouwer
mevrouw L. Staps
de heer A. Kleisterlee

Werkgroep Informele Zorg:

mevrouw C. Koot-Hilhorst

Werkgroep Participatiewet (tevens integrale werkgroep):

de heer A. Knols

De werkgroepen verdiepen zich in alles wat tot hun aandachtsgebied behoort, voeren overleg met elkaar en met de betrokken beleidsambtenaar en onderhouden het contact met belanghebbenden.

Informatie

Wlt u graag meer weten over de Adviesraad Sociaal Domein of met de leden in contact komen, neem dan contact op met voorzitter Dré Knols, telefoon 043-3642783 / 06 29068362 of secretaris Jos Jongen, telefoon 043-3646953 / 06 51338710. E-mail: jphjongen@gmail.com