Nieuwsbericht Vraag het Mantelzorgcompliment Gemeente Meerssen aan

Publicatiedatum: 15 december 2015 10.00 uur

Mantelzorg
Een blijk van waardering voor uw mantelzorger!

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers: het mantelzorgcompliment. Een mantelzorger is iemand die zorgt voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, vriend, kennis of buur. De gemeente Meerssen stelt voor 2015 een blijk van waardering van 200 euro beschikbaar voor de geweldige inzet van uw mantelzorger!

Overgangsjaar

Het was moeilijk om in een korte periode te bepalen wie een waardering moet krijgen en in welke vorm. Daarom is ervoor gekozen 2015 als een overgangsjaar te zien, waarbij de groep van 2014 de waardering kan aanvragen. Samen met de Adviesraad Sociaal Domein zal onderzocht worden hoe mantelzorgwaardering vanaf 2016 vorm te geven.

Mantelzorgers

Het budget voor het mantelzorgcompliment is echter beperkt. Hierdoor kunnen helaas niet alle mantelzorgers worden beloond. De gemeente Meerssen heeft daarom een keuze moeten maken voor de groep mantelzorgers die in aanmerking komen voor het Mantelzorgcompliment.

Wie kan een mantelzorgcompliment aanvragen?

U kunt een mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger als u een bewijs van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft ontvangen voor (het kunnen aanvragen van) het mantelzorgcompliment 2014. Dit bewijs heeft u ontvangen in januari 2015. Als u hier niet meer over beschikt, mag dit ook een kopie van uw bankafschrift zijn met daarop bewijs storting van het mantelzorgcompliment door de SVB voor het jaar 2014. De CIZ indicatie of BJZ indicatie kan ook als bewijs dienen.

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen?

Op de gemeentelijke website www.meerssen.nl treft u een aanvraagformulier aan, waarmee u het Mantelzorgcompliment Gemeente Meerssen 2014 kunt aanvragen voor uw mantelzorger. Heeft u geen internet? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 043-3661662. Zij sturen u dan een formulier per post toe.

Wanneer moet de aanvraag zijn ingediend?

U kunt een aanvraag voor het mantelzorgcompliment indienen tot uiterlijk 1 februari 2016. Formulieren die later worden ingediend, worden niet meer in de behandeling genomen. U kunt voor maximaal één mantelzorger een compliment aanvragen. U kunt natuurlijk wel zelf met de mantelzorger afspreken om het bedrag over meerdere personen te verdelen.

Informatie

Heeft u vragen over het aanvragen van het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 043-3661662. E-mail: sociaalteam@meerssen.nl.

Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment

Begeleidende brief