Nieuwsbericht Ontwerp-verordening peuterprogramma gemeente Meerssen 2017

Publicatiedatum: 26 mei 2016 13.50 uur

Betreft: het ontwerp van de verordening peuterprogramma gemeente Meerssen 2017

Inhoud:
de verordening voorziet in doelgroepkindgebonden subsidie

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen:
tot 15 juni 2016

Wie kan zienswijzen indienen en bij welke instantie:

ingezetenen van gemeente Meerssen en belanghebbende kunnen schriftelijk of mondeling gemotiveerd zienswijzen kenbaar maken bij het college van B&W.

Waar ter inzage: op afspraak bij het Klantcontact Centrum (KCC) (tel. 14 043)

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC),14 043. E-mail: info@meerssen.nl