Nieuwsbericht Meedenkbijeenkomst lokaal veiligheidsbeleid

Publicatiedatum: 02 februari 2016 12.50 uur

Meedenkbijeenkomst in De Stip in Meerssen op woensdag 17 februari 2016

De gemeente - met de burgemeester in een coördinerende rol - heeft de regie over de lokale zorg voor openbare orde en veiligheid. Om het lokale veiligheidsbeleid in de komende jaren goed te kunnen invullen, gaat de gemeente een Integraal Veiligheidsplan (IPV) opstellen.

Wat is een Integraal Veiligheidsplan

Met een Integraal Veiligheidsplan kan de gemeente sturing geven aan de lokale veiligheid. Hierin krijgen  onder meer aandacht:

  • Een veilige woon- en leefomgeving (bijvoorbeeld overlast, veel voorkomende criminaliteit zoals inbraken en diefstal en eventuele gevoelens van onveiligheid in de eigen leefomgeving).
  • Bedrijvigheid en veiligheid (veilig ondernemen, veilige winkelgebieden, veilig uitgaan en veilige evenementen).
  • Jeugd en veiligheid (voorkomen jeugdoverlast, jeugdgroepen, alcohol en drugsgebruik, veiligheid in en om school).
  • Fysieke veiligheid (crisisbeheersing, brandveiligheid, gevaarlijke stoffen).
  • Integriteit en veiligheid (bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit en veilige publieke taak).

Uitnodiging meedenkbijeenkomst

Bij de totstandkoming van het Integraal Veiligheidsplan willen wij overeenkomstig de wens van de gemeenteraad ook graag uw mening horen. Uw kennis over de eigen leefomgeving zal een waardevolle bijdrage vormen bij het opstellen van het nieuwe IVP. Wij nodigen u daarom graag uit  voor een meedenkbijeenkomst over de invulling van het lokale veiligheidsbeleid op woensdag 17 februari 2016, aanvang 19.30 uur in gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dominicus Hexstraat 10 in Meerssen.

Vragen?

Met eventuele vragen kunt u terecht bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail info@meerssen.nl (deze link verwijst naar een E-mail adress).

Wij hopen op uw komst!

Met vriendelijke groet,
Het Gemeentebestuur