Nieuwsbericht Intentieovereenkomst herbestemming In 't Riet & omgeving

Publicatiedatum: 08 maart 2016 14.45 uur

IMPULS VOOR DE LEEFBAARHEID IN DE KERN GEULLE

Gemeente Meerssen en Rendiz ondertekenen intentieovereenkomst herbestemming In 't Riet & omgeving

De omgeving van voormalige basisschool In 't Riet in Geulle krijgt in de nabije toekomst een andere invulling. Het project combineert zorgvoorzieningen met publieke en commerciële diensten en geeft een impuls aan de leefbaarheid van Geulle. Wethouder Sociaal Domein Berry van Rijswijk en directeur Peter Broekmans van Rendiz ondertekenden op 8 maart een intentieovereenkomst voor de herbestemming van In 't Riet en omgeving.

Ongetitelde afbeelding, 08-03-2016 14:50:43

Directeur Peter Broekmans van Rendiz en wethouder Berry van Rijswijk

Project In 't Riet &  omgeving
Het project voorziet in het verbouwen en gebruiksgeschikt maken van voormalige basisschool In 't Riet, gemeenschapshuis de Kleiaove en de gymzaal tot multifunctionele centrum voor zorg-, maatschappelijke, sport-, commerciële en culturele activiteiten en de realisatie van zorgwoningen.

Multifunctioneel centrum
In het multifunctioneel centrum zijn tal van voorzieningen mogelijk waaronder een dagvoorziening: een ontmoetingspunt voor jong en oud. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, een praatje maken en een kopje koffie drinken. In het centrum komen allerlei voorzieningen en activiteiten. Dit zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: een was- en strijkservice, naai- en verstelservice, hulpmiddelenuitleen en reparatie, boodschappen- of medicijnenservice, samen eten, handenarbeid, kienen etc. De activiteiten worden vormgegeven met & door de bewoners van Geulle. Alle activiteiten worden opgezet samen met de medewerkers van de dagvoorziening. Dit zijn bijv. mensen met een beperking, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, herintreders, vutters. Daarnaast kunnen ook voorzieningen als een fysiotherapeut, pedicure, kapper, buurtsuper, postagentschap, horeca, peuterspeelzaal en naschoolse opvang zich in het centrum vestigen. Ook de (sport)verenigingen kunnen gebruikmaken van deze locatie.

Zorgwoningen
Het project voorziet daarnaast in de realisatie van 18 zorgwoningen. Dit zijn mensen die voorheen gebruik zouden maken van een verzorgingstehuis.

Initiatiefnemer
De initiatiefnemer van het plan is Rendiz. Rendiz ontwikkelt projecten waarbij synergie ontstaat door het op juiste wijze combineren van commerciële-, publieke- en zorgdiensten.

Directeur Peter Broekmans van Rendiz: "De aangeboden diensten en producten in dit project versterken elkaar en hebben daardoor een groot bereik. Bovendien biedt het mogelijkheden voor het ontwikkelen van talenten van mensen (actief meedoen)."

Rendiz heeft al meerdere projecten op het gebied van duurzaam verantwoord ondernemen op zijn naam staan. De gemeenteraad heeft in het voorjaar een bezoek gebracht aan enkele van deze projecten.

Impuls voor de leefbaarheid
Wethouder Berry van Rijswijk: "Dit project biedt de gemeente de mogelijkheid een nieuwe functie te geven aan leegstaand vastgoed (In 't Riet), zodat het behouden blijft voor de kern. De maatschappelijke functie zorgt ervoor dat de leefbaarheid in de kern wordt vergroot."

Hoe nu verder?
De eerste belangrijke stap is gezet: het tekenen van de intentieovereenkomst. Vervolgens moeten een aantal vervolgprocessen worden doorlopen i.v.m. de Wet Markt en Overheid en Europese regelgeving.  Als deze zijn afgerond starten de procedures voor een bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning. Met enkele verenigingen zijn al gesprekken gevoerd. Nadere informatie (ook aan omwonenden) volgt spoedig. De realisatie gebeurt in fasen en zal tenminste anderhalf tot tweeënhalf jaar in beslag nemen.

www.rendiz.nl