Artikel Cliëntenraad Mergelland

De Cliëntenraad Mergelland is een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (voorheen: Pentasz) over uitkeringsgerechtigden en overige minima (o.a. Participatiewet, minimabeleid).

Vragen?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met:  

G. Vluggen
Looierstraat 10f
6271 BB Gulpen
telefoon 043 - 4551572
e-mail: g.j.h.vluggen@hetnet.nl

Er komt op termijn een nieuwe Cliëntenraad voor Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland. Actuele informatie treft u te zijner tijd aan op deze website.