Gemeente Meerssen | WTS: stand van zaken

Artikel WTS: hoe staan de zaken ervoor?

WTS
Informatie van RVO - 15 februari 2022

Elk hoogwaterschade dossier is uniek en heeft een zorgvuldige afhandeling nodig. Er zijn best wat dossiers waarbij de afhandeling door RVO helaas relatief veel tijd in beslag neemt.

Na het gereedkomen van een aanvullende beleidsregel op 28 januari kunnen nu ruim 700 meldingen van teeltplanschade worden afgehandeld.

We hebben verder gezien dat voor ongeveer een derde van het totaal aantal meldingen geldt dat deze niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op grond van de Wts. Daarvoor zoeken we naar een oplossing en hierover hopen we binnenkort meer duidelijkheid te kunnen geven.

Ook komen sommige gedupeerden er niet uit met hun verzekeraar. Daarom zoekt RVO samen met schade-experts van het NIVRE en het Verbond van Verzekeraars naar manieren om deze groep van gedupeerden snel meer duidelijkheid te kunnen geven over het behandelen van hun schade. Andersom is ook sprake van gedupeerden die melding hebben gedaan bij de Wts en er in de tussentijd wel zijn uitgekomen met hun verzekeraar. Op dit moment hebben ongeveer 100 gedupeerden hun melding teruggetrokken en de verwachting is dat dit aantal nog zal oplopen.

Dan zijn er nog zo'n 150 meldingen met waterschade van buiten het gebied. Taxateurs bezoeken deze gedupeerden. Op basis van deze taxatierapporten wordt gekeken of deze aanvragen alsnog in behandeling genomen kunnen worden.
Na een forse toename van het aantal meldingen richting de sluitingsdatum van 15 december, zien we dat ook nu nog sommige gedupeerden hun schade melden. RVO beoordeelt dan of deze meldingen toch in behandeling kunnen worden genomen.

Doorlooptijd: Wat gebeurt er allemaal nog met een dossier als de taxateur is geweest?

Alle gedupeerden die een schade hebben gemeld zijn inmiddels gebeld door een onafhankelijke schade-expert om een afspraak in te plannen om de waterschade op te nemen. Wat gebeurt er ook alweer hierna?

  1. De expert legt de schade vast in een taxatierapport en stuurt het WTS-aanvraagformulier met het taxatierapport toe;
  2. De gedupeerde ondertekent dit binnen 14 dagen en geeft aan wel/niet akkoord te gaan met de taxatie;
  3. De expert stuurt het WTS-aanvraagformulier met het taxatierapport naar RVO;
  4. Na ontvangst van het WTS-aanvraagformulier geldt de wettelijke behandeltermijn van 13 weken. Wij streven ernaar om binnen 4 tot 6 weken uit te betalen. Dit geldt voor het standaardproces, niet voor complexe aanvragen of bij bijzondere situaties zoals gedupeerden met redelijkerwijs verzekerbare schade, en grote schades van waterschappen en gemeenten.

Op de website van RVO staat in detail hoe dit proces verloopt. Bij vragen hierover of over de status van een dossier kan contact worden opgenomen met RVO via tel 088-0424070.

Wat vergoedt de Wts ook alweer?

De WTS juli 2021 geeft een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is en vergoedt zo een deel van de getaxeerde waterschade en kosten.

Meer informatie vindt u op de pagina 'Soorten waterschade, kosten en de maximale vergoeding'. Of bekijk de rekenvoorbeelden om de hoogte van vergoedingen en de drempelwaarde te berekenen.