Gemeente Meerssen | Webinars

Artikel Webinars

Webinar watersysteem
Op 29 juni en in juli werd Zuid-Limburg, maar ook delen van Duitsland en België, getroffen door enorme regenval. Door de grote hoeveelheid neerslag traden rivieren en beken buiten hun oevers met grote overstromingen tot gevolg. Ook grote delen van onze gemeente kregen hiermee te maken. Met onveilige situaties en enorme schade voor onze inwoners tot gevolg.

Helaas is de informatiemarkt voor getroffenen van de wateroverlast afgelast, vanwege de oplopende coronabesmettingen. De gemeente Meerssen probeert de meest besproken thema's te bundelen in verschillende webinars.

Webinar WTS & Verzekeringen

Op dinsdag 30 november organiseerde de gemeente een webinar over de WTS & Verzekeringen. In dit webinar gaf ervaringsdeskundige Joop Kneepkens een algemeen beeld van situatie m.b.t. de verzekeringen en WTS. U kunt het hele webinar hieronder bekijken.

Link naar de webinar WTS & Verzekeringen

Bent u getroffene van de wateroverlast in juli en heeft u problemen met de afhandeling van uw schade bij uw verzekeraar? Is het niet duidelijk welke financiële tegemoetkomingen er zijn en op welke u recht heeft? Kunt u hulp gebruiken bij de schademelding WTS? Wilt u hiervoor graag in contact komen met de heer Joop Kneepkens? Stuur dan een e-mail aan wateroverlast@meerssen.nl.

Webinar Water Gemeente Meerssen deel 1

Op dinsdag 14 december 2021 heeft wethouder waterbeheer Gerard IJff een eerste webinar gegeven. Tijdens dit eerste webinar is aandacht besteed aan waar het water vandaan komt, worden feiten gegeven over de buien en de wateroverlast van afgelopen zomer, geven we uitleg per woonkern van de gemeente Meerssen en waar we als gemeente op dit moment mee bezig zijn. Tijdens het webinar zijn vragen gesteld die zo snel mogelijk beantwoord worden. Deze vragen zullen ook op de website verschijnen indien ze beantwoord zijn.

U kunt het webinar Water deel 1 hier terugkijken

Webinar water Gemeente Meerssen deel 2

Medio januari zal een tweede webinar gegeven worden waar de partijen aanschuiven waarmee wij samenwerken, namelijk Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg. In dit tweede webinar zullen de onbeantwoorde vragen van het eerste webinar meegenomen worden alsook een update over de werkzaamheden die de andere partijen hebben uitgevoerd en zullen uitvoeren. Meer informatie volgt begin 2022.