Gemeente Meerssen | Veelgestelde vragen & antwoorden

Artikel Veelgestelde vragen & antwoorden

Bijgewerkt: vrijdag 30-7-2021 (16.27 uur)

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden mbt de enorme wateroverlast in de gemeente Meerssen. 

Ik heb een vraag waarop hier geen antwoord wordt gegeven.
Waar kan ik deze stellen?

Stuur uw vragen naar wateroverlast@meerssen.nl. U kunt ook het gemeentelijke telefoonnummer 14 043 bellen (buiten kantooruren voor dringende gevallen optie 3). U wordt doorgeschakeld naar de 24 uurs Meldcentrale Maastricht.

Hulpdiensten: Bel bij spoed / gevaar 1-1-2. 
Bij geen spoed, brandweer: bel 0900-0904. Geen spoed, wel politie: 0900-8844.  

Er worden (onweers)buien voorspeld. Wat moet ik doen? 

De gemeente houdt het weer goed in de gaten. Bij code geel waarschuwen wij standaard via onze website, facebook en twitter. Blijf alert en houd het weer ook zelf goed in de gaten. Tref voorzorgmaatregelen indien nodig. Tips en adviezen bij wateroverlast: klik hier.  Website KNMI: https://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/waarschuwingen/limburg 

Rijkswaterstaat houdt de waterafvoer nauwlettend in de gaten. Momenteel is er sprake van een normaal waterpeil. De dijkveiligheid in de gemeente Meerssen is niet in het geding. Rijkswaterstaat blijft de dijken goed in de gaten houden. Hetzelfde geldt voor de dijk bij het Julianakanaal. Informatie: tel. 0800-8002 (landelijke infolijn Rijkswaterstaat). 

Ik kan niet terug naar mijn woning. Waar kan ik terecht voor vervangende woonruimte?

Stuur uw vraag aan wateroverlast@meerssen.nl of bel tijdens kantooruren ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. Uw gegevens worden doorgestuurd naar Trajekt. Zij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ik wil een tijdelijk woonunit op mijn eigen terrein zetten? Moet ik dit melden?  

In verband met de wateroverlast zijn sommige woningen (nog) niet bewoonbaar. Sommige mensen hebben een oplossing gevonden in de plaatsing van een tijdelijke woonunit op eigen terrein. Het gemeentebestuur is voornemens voor bewoners van het getroffen gebied een tijdelijke gedoogbeschikking hiervoor af te geven. Als u hiervan gebruik wil maken, dan is het belangrijk dat u zich meldt bij de gemeente. Dat kan via telefoon 14 043 of info@meerssen.nl.

Wanneer mag ik mijn kelder leegpompen? 

Inmiddels kunnen alle kelders in de getroffen gebieden worden leeggepompt. Kijk hier voor actuele informatie.

Heeft de visvijver in Geulle invloed op de grondwaterstand? 

De visvijver heeft géén invloed op de grondwaterstand, omdat er een ondoordringbare kleilaag onder zit. Het water in de visvijver is na de extreme wateroverlast deels weggepompt door het Waterschap, zodat er genoeg ruimte is voor het opvangen van regenwater.

Ik heb scheuren in mijn woning. Wat moet ik doen? 

Heeft uw woning (deels) onder water gestaan en merkt u dat er scheuren in uw woning ontstaan of dat scheuren groter worden? Neem contact op met uw verzekering. Op verzoek kan de gemeente een voorinspectie komen doen. Bel hiervoor telefoonnummer 14 043. U dient zelf een ingenieursbureau in te schakelen voor advies mbt de scheurvorming. Wij advieren ook dit in overleg met uw verzekering te doen. Advies: fotografeer alle scheuren elke 14 dagen gedurende 3 maanden.

Ik kan mijn woning niet meer afsluiten. Wat moet ik doen?

Door de wateroverlast is het mogelijk dat deuren en poorten niet meer goed sluiten. Probeer met extra sloten uw woning zelf zo goed mogelijk af te sluiten. Raadpleeg uw verzekering over de verdere mogelijkheden.  

Is er hulp mogelijk bij het aanzetten van gas & elektra?

Kijk hier voor meer informatie over gas en elektra.

Er staat iemand bij mij op de stoep die zijn dienst aanbiedt voor de administratieve nazorg van de wateroverlast. Kan ik die vertrouwen?

Vraag degenen die bij u op de stoep staat en zijn diensten aanbiedt op het gebied van bijvoorbeeld verzekeringen, contra-expertise, elektriciteit etc altijd om een legitimatiebewijs. Onderteken nooit iets zonder overleg met uw verzekeringsmaatschappij. Vertrouwt u het niet? Ga niet in op het aanbod. Meld dit bij de poltitie. 

We hebben geen electriciteit. Kan ik een aggregaat in mijn huis zetten?

Gebruik geen aggregaten in huis! Een aggregaat werkt op brandstof en daardoor komen uitlaatgassen vrij. Hierdoor ontstaat gevaar op koolmonoxidevergiftiging.

Ik heb geen internet, televisie en telefoon meer? Bij wie kan ik terecht? 

Informatie over internet, televisie en telefonie vindt u hier. Vragen kunt u stellen aan uw eigen provider. Als u geen internet heeft en zaken via internet moet regelen,  kunt u daarvoor terecht in de Bibliotheek Meerssen.

Waar moeten we met ons afval naartoe?

Lees hier meer over waar u met afval naar toe moet

Mijn gft-container is kapot door de wateroverlast. Kan ik een vervangende gft-container krijgen?

Ja dat kan. Bel 14 043 en kies optie 1 (afval). U wordt doorgeschakeld naar de gemeente Maastricht. Zij regelen dat uw kapotte gft-container wordt omgeruild.

Zijn de duikers verstopt? Wat doen jullie daaraan?

De gemeente heeft de duikers waar zij verantwoordelijk voor is meerdere malen gecontroleerd. Deze zijn schoon bevonden. Ook heeft de gemeente ter plekke rommel opgeruimd. Klachten over andere duikers zijn doorgegegeven aan de betreffende instantie.    

Kan ik gewoon gebruik maken van de waterleiding?

Ja, in principe kan dat. Treden er problemen op, dan kan WML een inspectie uitvoeren en waar nodig maatregelen treffen. Als het water uit de kraan helder is, kunt u dit kunt drinken. Is het water troebel? Niet drinken, meteen melden bij WML. 

Zijn er gezondheidsaspecten, of hygiënische richtlijnen waarop ik moet letten?

De gigantische wateroverlast heeft slib achtergelaten. Dit kan verontreinigingen bevatten. De kans dat u na contact met dit slib ziek wordt, is klein. Op de meeste plekken is er slechts een oppervlakkig laagje (nauwelijks zichtbaar) slib achter gebleven. De zorg van de GGD betreft met name langdurig contact met verontreinigd slib. Daarom is het belangrijk om duidelijk zichtbare lagen of laagjes zorgvuldig op te ruimen. Zie voor meer informatie de website van de GGD. Hier staan ook andere veelgestelde vragen.

Waar moet ik met dode dieren naar toe?

Op diverse plekken zijn gele bakken geplaatst. Hierin kunt u kleine dode dieren leggen. Raak de diertjes niet aan. Gebruik een schep. Bel voor de afvoer van grotere dode dieren de dierenambulance, tel. 0900-4433224.

Met wie kan ik praten over wat we hebben meegemaakt?

Er is ondersteuning beschikbaar van Slachtofferhulp Nederland (0900-0101) en van Trajekt (043 - 7630000). Ook het Leger des Heils kan helpen met geestelijke bijstand en extra ‘handjes’. Kijk hier voor informatie over hulp & ondersteuning.

Hoe krijg ik schade vergoed?

Meer informatie over schade en verzekeringen leest u hier.

Hoe kan ik aanspraak maken op een bijdrage uit het Nationaal Rampenfonds?

Het NRF geeft aan voorbarig te hebben gecommuniceerd over de manier waarop mensen het bedrag kunnen aanvragen. Momenteel wordt bezien hoe in heel Limburg een voor alle gemeenten gelijke aanvraagprocedure voor de 1000 euro kan worden gemaakt. Nadere informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. Dit zal zo snel mogelijk, maar wel uiterst zorgvuldig moeten gebeuren, zodat het geld terechtkomt bij de huishoudens waarvoor het is bedoeld.