Gemeente Meerssen | Bijdrage Nationaal Rampenfonds (NRF)

Artikel Bijdrage Nationaal Rampenfonds (NRF)

Lees ook: Nationaal Rampenfonds geeft 1000 euro extra aan zwaarst gedupeerden watersnood


Bijdrage Nationaal Rampenfonds ook voor gedupeerden wateroverlast 29 juni 2021

Nationaal Rampenfonds Giro 777 - logo
De gemeente Meerssen heeft een projectaanvraag ingediend bij het Nationaal Rampenfonds (NRF) om ervoor te zorgen dat ook gedupeerden van de extreme wateroverlast van 29 juni 2021 in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage van maximaal 2000 euro uit het Nationaal Rampenfonds. Het NRF is hiermee akkoord gegaan. Bent u één van de gedupeerden? Dien bij twijfel zeker uw aanvraag in, we zullen dit als gemeente nader bekijken. 

Verdubbeling

Het NRF heeft recent besloten dat niet alleen de gift voor de slachtoffers van de waterramp van juli 2021 wordt verdubbeld van € 1.000 naar € 2.000 per huishouden, maar dat dit ook geldt voor de gedupeerden van de wateroverlast van 29 juni 2021.

Er zijn twee criteria (voorwaarden) om in aanmerking te komen voor deze gift. De voorwaarden zijn:

 1. Het gaat om een huishouden met een woning gelegen in een bij de gemeente als ondergelopen bekend staande straat, of deel van een straat. De aanvraag is NIET bedoeld voor een onderneming of bedrijf.
 2. Er moet sprake zijn van behoorlijke schade in verblijfruimtes als gevolg van de regenval/overstroming van 29 juni 2021. Het gaat om huishoudens die in hun woonsituatie zwaar te lijden hebben gehad. Bij eventuele objectcontrole moet dit aangetoond kunnen worden waarbij desgevraagd bewijsstukken worden overlegd. 

Voldoet uw huishouden aan de twee voorwaarden? Wilt u de gift aanvragen? 

Stuur uw aanvraag per e-mail naar wateroverlast@meerssen.nl en vermeld in uw mail de volgende gegevens: naam (hoofdbewoner), postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN-bankrekeningnummer. U kunt uw aanvraag indienen van  woensdag 3 november tot en met maandag 29 november 2021.

Beoordeling en uitbetaling

In de weken daarna vindt beoordeling van uw aanvraag plaats. Bij goedkeuring van uw aanvraag vindt zsm uitbetaling plaats. U krijgt gemotiveerd bericht als uw aanvraag niet is goedgekeurd. 

Aandachtspunten

 1. U kunt per getroffen adres één aanvraag indienen. Meerdere aanvragen per getroffen adres kunnen tot uitsluiting leiden. 
 2. Desgevraagd moet u met foto's en/of andere bewijsstukken kunnen aantonen dat u last heeft gehad van wateroverlast.
 3. Met het indienen van de aanvraag stemt u ermee in dat de ingevulde gegevens (adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN-bankrekeningnummer) voor dit proces worden gebruikt. 
 4. Als er in totaal meer dan 250 aanvragen worden toegekend, bestaat de mogelijkheid dat per huishouden een lager bedrag wordt uitgekeerd.
 5. Elke aanvrager krijgt een ontvangstbevestiging. Heeft u deze niet in uw mailbox ontvangen? Check uw spambox.

Vrije gift

De gift van het NRF is belastingvrij en wordt door de Belastingdienst niet meegerekend als inkomen. Ook de gemeente Meerssen telt een door het Rampenfonds toegekende gift niet mee bij het totaal van ontvangen giften voor mensen in de bijstand - of vergelijkbare situatie.

Vragen? 

Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum via ons algemene telefoonnummer 14 043. Of stuur een mailtje naar wateroverlast@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanvraagperiode NRF-steun herstelprojecten verenigingen, stichtingen e.d. verlengd


Naar aanleiding van de wateroverlast komen bij het NRF ook aanvragen binnen voor financiering van herstelprojecten van verenigingen, stichtingen en (andere) maatschappelijke organisaties. Deze aanvragen worden wekelijks door de Beoordelingscommissie van het NRF in behandeling genomen. Het NRF beseft dat de indiening van een projectaanvraag veel voorbereiding vergt. Projectaanvragen kunnen daarom nog tot 1 januari 2022 worden ingediend. Op de website van het Nationaal Rampenfonds vindt u het formulier waarmee u als vereniging, stichting of andere maatschappelijke organisatie een aanvraag kunt indienen voor financiële ondersteuning van kleinschalige projecten. Hier vindt u ook de voorwaarden voortoekenning van de bijdrage. Naar de website van het Nationaal Rampenfonds (www.giro777)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gift via Nationaal Rampenfonds aan ernstig door overstroming getroffen Limburgers

Toevoeging 22-11-2021: het NRF besloot recent dat de gift voor de gedupeerden van de waterramp van juli 2021 wordt verdubbeld van € 1.000 naar € 2.000 per huishouden. 

Giro 777 heeft meer dan 11 miljoen aan giften ontvangen van betrokken Nederlanders voor getroffen Limburgers. Met dit bedrag wil het Nationaal Rampenfonds daarom aan alle ernstig getroffen huishoudens eenmalig maximaal 1.000 euro schenken. Mensen kunnen een aanvraag voor de gift indienen via de website van BsGW.

Er zijn twee criteria om in aanmerking te komen voor deze gift. Deze voorwaarden zijn:

 1. Het gaat om een huishouden met een woning gelegen in een bij de gemeente als ondergelopen bekendstaande straat, of deel van een straat. Het aanvraagformulier is dus NIET bedoeld voor een onderneming of bedrijf.
 2. Er moet sprake zijn van behoorlijke schade als gevolg van overstroming/ wateroverlast op minimaal plinthoogte. Het gaat dan om schade in woonvertrekken op de begane grond. Schades aan kelder, berging en/of tuin vallen dus niet onder deze regeling. Bij eventuele objectcontrole moet dit aangetoond kunnen worden.

Voldoet uw huishouden aan deze twee criteria? Vul dan het aanmeldformulier in door middel van onderstaande link. Dit kan tot en met 31 augustus 2021.

Aandachtspunten

 • Er kan maar één aanvraag per adres ingediend worden. Meerdere aanvragen van één adres kunnen leiden tot uitsluiting
 • Bij twijfels over de aanvraag, kan de woning door de gemeente worden gecontroleerd.
 • Met het indienen van de aanvraag stemmen getroffenen ermee in dat ingevulde gegevens (adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN-nummer) gebruikt mogen worden voor dit proces.
 • Mochten er in totaal meer dan 8.000 aanvragen aan huishoudens worden toegekend, dan bestaat de mogelijkheid dat een lager bedrag dan € 1.000 per huishouden uitgekeerd.

Vrije gift

Deze gift is belastingvrij en wordt niet meegerekend als inkomen. Ook de gemeente telt een door het rampenfonds toegekende gift niet mee bij het totaal van ontvangen giften voor mensen in een bijstand- of vergelijkbare situatie. Denkt u, na het lezen van de voorwaarden in aanmerking te komen voor een gift van het Nationaal Rampenfonds? Dien dan uw aanvraag in via https://bsgw.nl/nl/verzoek-om-gift-uit-het-nationaal-rampenfonds.

Bewoners van de getroffen gebieden hebben een bewonersbrief over dit onderwerp ontvangen. Geen brief ontvangen, maar heeft u wel schade door de wateroverlast? Dien uw verzoek dan in via bovenstaande link. Wij stellen het dan bovendien op prijs dat u uw gegevens ook doorgeeft aan wateroverlast@meerssen.nl, zodat wij een compleet beeld krijgen van alle getroffen adressen.