Gemeente Meerssen | Uitkering Rampenfonds NRF

Artikel Bijdrage Nationaal Rampenfonds (NRF)

Nationaal Rampenfonds Giro 777 - logo

Op deze pagina vindt u meer informatie over de gift van het Nationaal Rampenfonds (NRF). De aanvraagtermijnen voor giften voor ernstig getroffenen van de waterramp in juli en de gedupeerden van de wateroverlast van 29 juni 2021 is inmiddels verstreken. Er kunnen wel nog aanvragen worden ingediend voor de NRF-steun voor herstelprojecten van verenigingen, stichtingen e.d.

Gift Nationaal Rampenfonds (NRF)
voor ernstig getroffen waterramp juli 2021

Ernstig getroffenen van de Waterramp in juli 2021 konden in aanmerking komen voor een gift van het Nationaal Ramenfonds. Deze gift was oorspronkelijk 1.000 euro. Later werd deze verhoogd naar 2.000 euro. Aanvragen konden worden ingediend tot en met 31 augustus 2021. U kunt nu geen aanvragen meer indienen. De giften zijn inmiddels uitgekeerd.  

Gift Nationaal Rampenfonds (NRF)
voor gedupeerden wateroverlast 29 juni 2021

De gemeente Meerssen diende ook een projectaanvraag in bij het Nationaal Rampenfonds om ervoor te zorgen dat ook gedupeerden van de extreme wateroverlast van 29 juni 2021 in aanmerking kwamen voor een bijdrage van maximaal 2000 euro uit het Nationaal Rampenfonds. Het NRF is hiermee akkoord gegaan. Aanvragen konden worden ingediend tot en met 29 november 2021. U kunt nu geen aanvragen meer indienen. De giften zijn inmiddels uitgekeerd.

NRF-steun voor herstelprojecten
verenigingen, stichtingen e.d. 

Nationaal Rampenfonds verlengt aanvraagtermijn projecten overstromingsramp Limburg tot 1 juni 2022!

Naar aanleiding van de wateroverlast komen bij het NRF ook aanvragen binnen voor financiering van herstelprojecten van verenigingen, stichtingen en (andere) maatschappelijke organisaties. Deze aanvragen worden wekelijks door de Beoordelingscommissie van het NRF in behandeling genomen. Het NRF beseft dat de indiening van een projectaanvraag veel voorbereiding vergt. Projectaanvragen kunnen daarom nog tot 1 juni 2022 worden ingediend. Op de website van het Nationaal Rampenfonds vindt u het formulier waarmee u als vereniging, stichting of andere maatschappelijke organisatie een aanvraag kunt indienen voor financiële ondersteuning van kleinschalige projecten. Hier vindt u ook de voorwaarden voortoekenning van de bijdrage. Naar de website van het Nationaal Rampenfonds (www.giro777)

Vragen?

Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043.
Of stuur een mailtje naar wateroverlast@meerssen.nl