Gemeente Meerssen | Uitkering Rampenfonds

Artikel Gift via Nationaal Rampenfonds aan ernstig door overstroming getroffen Limburgers

Giro 777 heeft meer dan 11 miljoen aan giften ontvangen van betrokken Nederlanders voor getroffen Limburgers. Met dit bedrag wil het Nationaal Rampenfonds daarom aan alle ernstig getroffen huishoudens eenmalig maximaal 1.000 euro schenken. Mensen kunnen een aanvraag voor de gift indienen via de website van BsGW.

Er zijn twee criteria om in aanmerking te komen voor deze gift. Deze voorwaarden zijn:

  1. Het gaat om een huishouden met een woning gelegen in een bij de gemeente als ondergelopen bekendstaande straat, of deel van een straat. Het aanvraagformulier is dus NIET bedoeld voor een onderneming of bedrijf.
  2. Er moet sprake zijn van behoorlijke schade als gevolg van overstroming/ wateroverlast op minimaal plinthoogte. Het gaat dan om schade in woonvertrekken op de begane grond. Schades aan kelder, berging en/of tuin vallen dus niet onder deze regeling. Bij eventuele objectcontrole moet dit aangetoond kunnen worden.

Voldoet uw huishouden aan deze twee criteria? Vul dan het aanmeldformulier in door middel van onderstaande link. Dit kan tot en met 31 augustus 2021.

Aandachtspunten

  • Er kan maar één aanvraag per adres ingediend worden. Meerdere aanvragen van één adres kunnen leiden tot uitsluiting
  • Bij twijfels over de aanvraag, kan de woning door de gemeente worden gecontroleerd.
  • Met het indienen van de aanvraag stemmen getroffenen ermee in dat ingevulde gegevens (adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN-nummer) gebruikt mogen worden voor dit proces.
  • Mochten er in totaal meer dan 8.000 aanvragen aan huishoudens worden toegekend, dan bestaat de mogelijkheid dat een lager bedrag dan € 1.000 per huishouden uitgekeerd.

Vrije gift

Deze gift is belastingvrij en wordt niet meegerekend als inkomen. Ook de gemeente telt een door het rampenfonds toegekende gift niet mee bij het totaal van ontvangen giften voor mensen in een bijstand- of vergelijkbare situatie. Denkt u, na het lezen van de voorwaarden in aanmerking te komen voor een gift van het Nationaal Rampenfonds? Dien dan uw aanvraag in via https://bsgw.nl/nl/verzoek-om-gift-uit-het-nationaal-rampenfonds.

Bewoners van de getroffen gebieden hebben een bewonersbrief over dit onderwerp ontvangen. Geen brief ontvangen, maar heeft u wel schade door de wateroverlast? Dien uw verzoek dan in via bovenstaande link. Wij stellen het dan bovendien op prijs dat u uw gegevens ook doorgeeft aan wateroverlast@meerssen.nl, zodat wij een compleet beeld krijgen van alle getroffen adressen.