Gemeente Meerssen | Schade / verzekering

Artikel Schade / verzekering

Verzekeraars zetten alles op alles om snel de verzekerde schade uit te keren aan getroffen klanten in Limburg. Verschillende maatschappijen vermelden op hun websites hoe klanten waterschades aan huizen, bedrijfspanden en voertuigen kunnen doorgeven. 

Tips en adviezen bij schade

  • Neem altijd eerst contact op met je verzekeraar of tussenpersoon om de schade te melden.
  • Maak video's en foto's van jouw spullen, auto of de situatie in en rondom het huis.
  • Zorg dat je bereikbaar bent voor je verzekeraar of adviseur, ook op je tijdelijke adres.
  • Pas op voor zogenaamde experts of bemiddelaars waar je niet zelf om hebt gevraagd en die ook niet door de verzekeraar zijn gestuurd. Vraag altijd voor welk bedrijf ze werken en zet nooit zomaar een handtekening.
  • Verzamel indien mogelijk eventueel facturen van belangrijke, grote aankopen die beschadigd zijn.
  • Is de situatie veilig? Begin dan met opruimen.
  • Bekijk voor meer advies de folder van Stichting Salvage (PDF, 349.7 kB).

Informatie Bond van Verzekeraars

Meer informatie vindt u op de website van de Bond van Verzekeraars

Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Het kabinet heeft overstroomd Limburg tot rampgebied uitgeroepen. Daarbij is de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing verklaard. Zodra duidelijk is wat dit betekent voor de schade die niet wordt vergoed door uw verzekeraar, zullen wij u via deze website informeren. Meer info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afhandeling-schade-wateroverlast-limburg/veelgestelde-vragen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

De overheid heeft plannen om Limburgse ondernemers die zijn getroffen door de wateroverlast, gebruik te laten maken van bestaande coronaregelingen. Met die bestaande regelingen bedoelt ze landelijke regelingen: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Op dit moment weten wij nog niet of ondernemers na wateroverlast ook recht hebben op de coronaregelingen Tozo en TONK. Zodra we meer weten, informeren we u via deze website.

https://www.gemeentemaastricht.nl/tonk
https://www.gemeentemaastricht.nl/tozo

Hoe kan een ernstig getroffen huishouden aanspraak maken op de bijdrage van 1000 euro uit het Nationaal Rampenfonds?

Het NRF geeft aan voorbarig te hebben gecommuniceerd over de manier waarop mensen het bedrag kunnen aanvragen. Momenteel wordt bezien hoe in heel Limburg een voor alle gemeenten gelijke aanvraagprocedure voor de 1000 euro kan worden gemaakt. Nadere informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. Dit zal zo snel mogelijk, maar wel uiterst zorgvuldig moeten gebeuren, zodat het geld terechtkomt bij de huishoudens waarvoor het is bedoeld.