Gemeente Meerssen | Wateroverlast had geen invloed op het drinkwater in de gemeente Meerssen

Nieuwsbericht Wateroverlast had geen invloed op het drinkwater in de gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 02 december 2021 10:00

WML
Informatie van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

Afgelopen zomer heeft Limburg te maken gehad met enorme wateroverlast waarbij de Maas en de Geul buiten hun oevers traden. In hoeverre heeft deze wateroverlast invloed gehad op de kwaliteit van het drinkwater in de gemeente Meerssen? Het antwoord is: de wateroverlast heeft géén invloed (gehad) op de kwaliteit van het drinkwater. WML legt het uit in dit artikel.

Toelichting

De waterwingebieden Geulle en Waterval liggen beide in de gemeente Meerssen. In deze waterwingebieden wint WML (Waterleiding Maatschappij Limburg) grondwater uit bronnen. Tijdens de periode van wateroverlast zijn beide productielocaties niet overstroomd door de Maas en de Geul. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de productielocatie in Roosteren, die door WML tijdig buiten bedrijf is gesteld.

Het grondwater dat WML voor drinkwater wint bij de bronnen in Geulle en Waterval komt uit het zogenaamde 'tweede watervoerende pakket'. Dat betekent dat de laag waar het grondwater zich bevindt van boven afgesloten is door kleihoudende zandafzettingen. Deze laag zorgt ervoor dat het grondwater van bovenaf beschermd is tegen verontreinigingen. De verontreiniging kan ook niet zijwaarts binnendringen.

WML wint het grondwater voor de drinkwatervoorziening vanuit de kalksteenlagen op een diepte van enkele tientallen meters. Door de ondergrondse waterdruk is het bovendien onmogelijk dat oppervlaktewater vanuit Maas of Geul vanaf de zijkant het kalksteenpakket in kan stromen. Kortom: het water uit de Maas of de Geul kan niet de bronnen van de drinkwatervoorziening bereiken .

Dubbele bewaking waterkwaliteit

Mochten er tóch vervuilende stoffen in de WML-bronnen terechtkomen, dan heeft WML een dubbele bewaking.

Controle waterkwaliteit bij waarnemingsputten

In de waterwingebieden (én er omheen) en grondwaterbeschermingsgebieden heeft WML een meetnetwerk met waarnemingsputten. Hiermee kan WML de kwaliteit van het grondwater in de gaten houden. Verontreinigingen in het water worden hierdoor vroegtijdig opgespoord.

Deze verontreinigingen zijn ook niet van vandaag op morgen bij de bronnen. Zij 'reizen' als het ware door de grond. Vanaf de grens van een waterwingebied tot aan de waterbronnen is deze 'reistijd' minimaal 60 dagen. Vanaf de grens van een grondwaterbeschermingsgebied is dat zelfs 25 jaar.

Ijzeren Kuilen
Controle bij Zuiveringsinstallatie IJzeren Kuilen

Het grondwater dat wordt gewonnen in Waterval en Geulle transporteert WML naar de centrale zuiveringslocatie IJzeren Kuilen in Rothem. Ook het grondwater dat WML wint langs de rand van het plateau van Margraten gaat hier naartoe. Bij de zuiveringsinstallatie IJzeren Kuilen belucht en onthardt WML het water. Daarna is het klaar om gebruikt te worden als drinkwater.

Bij de zuiveringsinstallatie IJzeren Kuilen controleert en bewaakt WML nogmaals de waterkwaliteit via een meetprogramma. WML moet dit jaarlijks rapporteren aan ILT, de toezichthouder van de drinkwatersector.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van WML: www.wml.nl.