Gemeente Meerssen | Veiligheidsregio Zuid-Limburg onderzoekt beleving burger over crisisaanpak bij extreem hoogwater

Nieuwsbericht Veiligheidsregio Zuid-Limburg onderzoekt beleving burger over crisisaanpak bij extreem hoogwater

Gepubliceerd op: 27 september 2021 11:40

Wateroverlast

Bericht van Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Als onderdeel van de evaluatie 'hoogwater', roept Veiligheidsregio Zuid-Limburg samen met haar zestien gemeenten op deze vragenlijst in te vullen over de overstromingen van afgelopen juli. Veiligheidsregio Zuid-Limburg wil onderzoeken hoe inwoners en ondernemers uit de regio de bestrijding beleefden. Thema's als crisiscommunicatie en evacuatie komen aan bod. Tot en met 10 oktober kunnen mensen meedoen aan het onderzoek. De respons is van belang voor een evaluatie die de komende maanden plaatsvindt.

Hans Verheijen, plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg: "Na de bestrijding van een ramp vinden we het altijd van belang om zorgvuldig te evalueren zodat we ervan kunnen leren. Bij de hoogwatercrisis van afgelopen juli zijn zoveel burgers betrokken geweest, dat we uiteraard ook hun mening willen horen. We willen weten hoe zij ons werk ervaren hebben om in de toekomst nog beter voorbereid te zijn op dergelijke crises. Daarnaast geldt dat een crisisaanpak niet eindigt wanneer de risico's geweken zijn. Een stuk betekenisgeving en beleving van de burgers hoort er ook bij".

Multidisciplinaire evaluatie

Bij grote of complexe incidenten, zoals de hoogwaterramp, werken de medewerkers van de hulpverleningsdiensten (brandweer, politie, geneeskundige zorg en gemeenten) intensief samen met andere organisaties die voor het bestrijden van de ramp van belang zijn. Tijdens de hoogwaterramp waren dat bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en Enexis. Ieders expertise is daarin van grote waarde. Een gedegen evaluatierapport van de bestrijding van de ramp verschijnt eind dit jaar.

Meedoen

Hoe meer respons, hoe vollediger beeld en hoe beter we kunnen leren. Of mensen nu zelf schade hebben (gehad) of het hoogwater van een afstandje meemaakten, iedereen uit Zuid-Limburg is welkom om de online vragenlijst in te vullen (duur: plusminus 20 minuten).

Vul hier de vragenlijst in 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de vragenlijst?
Dan kunt u op vrijdagochtend tussen 10.00-12.00 uur op afspraak terecht in het IDO (informatiepunt digitale overheid) in de Bibliotheek Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak tel. 043-3642411 of mail: info@bibliotheekmeerssen.nl.