Gemeente Meerssen | Update hoogwater Geul in Meerssen (12.30 uur)

Nieuwsbericht Update hoogwater Geul in Meerssen (12.30 uur)

Gepubliceerd op: 07 februari 2022 12:30

Hoogwater Geul (foto: Aron Nijs)
Door de hevige regenval in de waterstand van de Geul gestegen. Vannacht schaalde de Veiligheidsregio op naar GRIP 2. De piek is nu voorbij Valkenburg en is nu onderweg naar Meerssen. Rond het middaguur (omstreeks 13 uur) zal hier de piek worden bereikt. Volgens de voorspellingen zal dit in Meerssen niet tot buitensporige wateroverlast leiden.

We houden de situatie voortduren in de gaten!

Waterschap Limburg heeft het stroomgebied goed in beeld en blijft de waterstanden monitoren. In samenwerking met gemeenten en brandweer wordt de situatie lokaal continue in de gaten gehouden.

Voorzorgsmaatregelen waar nodig

Daar waar nodig, wordt preventief actie ondernomen. Medewerkers van de buitendienst zijn op pad om kritieke plekken langs de Geul te monitoren. De Veeweg is inmiddels afgesloten omdat het water van de Geul hier buiten de oevers komt.

Zandzakken nodig

Inwoners van de gemeente Meerssen die zandzakken nodig hebben, kunnen deze ophalen bij het gemeentelager aan de Tunnelweg 1 in Meerssen.

Hoogwater Geul (foto: Aron Nijs)
Poolshoogte nemen

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz is vanochtend vroeg poolshoogte gaan nemen op diverse locatie in de gemeente Meerssen. In de ochtend en middag heeft zij dit nogmaals gedaan samen met wethouder waterbeheer Gerard IJff.

Vragen?

Heeft u vragen? Bel het gemeentelijke KCC, tel. 14 043. Of mail: wateroverlast@meerssen.nl.

Meldingen, vragen of klachten over water in greppels en hoge grondwaterstanden kunt u ook kwijt bij Waterschap Limburg: 
tijdens kantooruren: tel. 088 – 8890100
dringende meldingen (24 u per dag / 7 dagen in de week): tel. 0800-0341.
Meer informatie: https://www.waterschaplimburg.nl/contact/.

Meldingen, vragen of klachten over de Geulduiker bij Bunde:
tel. 0800-8002 (maandag tot vrijdag van 7.00-20.00 uur. In het weekend en op feestdagen van 10.00-18.30 uur).
Meer informatie op https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/contact.

Waterstanden
- Geul : https://www.waterstandlimburg.nl/
- Maas : https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/Waterbeheer/

Foto's: Aron Nijs