Gemeente Meerssen | Stimuleringsregeling voor agrariërs

Nieuwsbericht Stimuleringsregeling voor agrariërs

Gepubliceerd op: 25 maart 2022 11:30

Bericht van Waterschap Limburg

Waterschap Limburg heeft een stimuleringsregeling voor actieve agrariërs opengesteld om meer water vast te houden op landbouwpercelen. Dit kan bijdragen in de vermindering van waterafstroming en is daarnaast ook positief voor bijvoorbeeld droogte en biodiversiteit. Met deze maatregelen kunnen agrariërs een tegemoetkoming krijgen in de kosten om meer water vast te houden en om te experimenteren met maatregelen.

Foto mais zaaien (Brigitte Kroonen-Backbier)
Foto: Brigitte Kroonen-Backbier

Het is een van de maatregelen van het programma Water in Balans in de aanpak van de wateroverlast als gevolg van klimaatverandering. De regeling heeft betrekking op teeltseizoen 2022.

Aanvragen kunnen nog gedaan worden tot en met 31 mei 2022 maar moeten aangevraagd zijn voordat de maatregelen toegepast worden in het veld. Twijfelt u of u in aanmerking komt of lukt het niet om u aan te melden dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088-7877818 of email: waterinbalans@waterschaplimburg.nl

Meer informatie over de regeling en de aanmeldlink is te vinden op www.waterschaplimburg.nl/stimuleringsregeling.