Gemeente Meerssen | Regeling voor particulieren in financiële nood door wateroverlast 2021 open voor aanvragen vanaf september

Nieuwsbericht Regeling voor particulieren in financiële nood door wateroverlast 2021 open voor aanvragen vanaf september

Gepubliceerd op: 02 juli 2024 11:50

Bericht van Ministerie van Justitie en Veiligheid

Particulieren die door de wateroverlast in juli 2021 in Limburg en een deel van Noord-Brabant in financiële problemen zitten, kunnen vanaf 1 september 2024 een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Het gaat om financiële problemen die zijn veroorzaakt door noodzakelijke dubbele woonlasten of omdat deze particulieren geen geld hebben om schade aan hun woning te repareren of hiervoor een schuld zijn aangegaan. De regeling is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant na een eerder besluit door het kabinet hierover.

Aanleiding voor de regeling

De wateroverlast heeft in juli 2021 in het rampgebied tot grote schade en verdriet geleid. Daarom heeft het kabinet destijds verschillende maatregelen genomen om gedupeerden van de wateroverlast te helpen. In aanvulling daarop is deze regeling gemaakt. De regeling geldt voor particulieren die bewoner en eigenaar zijn van een woning in het schadegebied, die onvoldoende eigen financiële middelen hebben om de noodzakelijke dubbele woonlasten te betalen, om de woning te herstellen of hiervoor een schuld zijn aangegaan.

Aanvang uitvoering van de regeling

De regeling wordt uitgevoerd door Sociale Banken Nederland (SBN) in samenwerking met Kredietbank Limburg (KBL). Particulieren die in financiële nood verkeren of schulden zijn aangegaan en denken aan de voorwaarden te voldoen, kunnen vanaf 1 september tot 1 maart 2025 via de website van SBN www.financielenoodwateroverlast2021.nl een aanvraag indienen. De voorwaarden, vervolgstappen en veelgestelde vragen zijn per die datum eveneens te vinden op deze website. De aanpak is maatwerk. SBN en KBL begeleiden gedupeerden tot aan de uitbetaling.

Werkwijze

Particulieren die zich aanmelden worden gebeld en krijgen uitleg over het proces, de vervolgstappen en de bewijsstukken die nodig zijn. Gedurende het gehele traject is er voor gedupeerden een aanspreekpunt. Een fysieke afspraak met een persoonlijk zaakbegeleider en een eventueel bezoek van een schade-expert, maken onderdeel uit van het proces.